Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SJØNÆRT: Den sjønære tomten har god tilknytning til hovedvegsystem og kollektivforbindelser. Foto: Google Earth

Her vil Skanska bygge 100 nye boliger

Ny boligbebyggelse er planlagt som enten kun blokker, eller i kombinasjon med rekkehus.

Tore Årdal

torsdag 25. april 2024 9:24 (Oppdatert 23. mai 2024 10:29 )

I desember i fjor skrev Estate Vest at Skanska Norge hadde kjøpt Lønborg Skole i Ytre Sandviken for å utvikle et boligprosjekt. Skolen har hatt tilhold der fra 1964, og det har foregått undervisningsaktivitet her frem til 2016. Planområdet er lokalisert i Ytre Sandviken, og grenser til det offentlige friluftsområdet Hellesneset.

Nå har Ard Arealplan bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen. Av det innsendte planinitiativet fremgår det at Skanska ønsker å tilrettelegge for ca. 100 nye boliger. Deler av dagens skoleanlegg skal bevares og innlemmes det i boligbebyggelsen.

– Ny boligbebyggelse er planlagt som enten kun blokkbebyggelse, eller denne kombinert med rekkehusbebyggelse. Parkering løses fortrinnsvis i parkeringskjeller, det er planlagt å ta i bruk eksisterende kjeller til skoleanlegget. Hovedvekten av felles uteoppholdsarealer etableres på eksisterende skoleplass, skriver Ard Arealplan i planforslaget.

En volumstudie utarbeidet av Vill Arkitektur, viser flere utbyggingsalternativer. Planlagt utbygging kan få et bruksareal på opptil 11.000 kvadratmeter på rundt 5 etasjer med nedtrapping av byggehøyder mot sørvest. Det tilsvarer en utnyttelsesgrad på ca. 100 prosent.

– Planforslaget tilrettelegger for bruk av dagens skoletomt som har stått ubrukt siden 2020. Skoleanlegget legger beslag på en attraktiv sjønær tomt med god tilknytning til hovedvegsystem og kollektivforbindelser. Ved transformering av tomten og evt. deler av bygningsmassen til boligformål, kan det legges til rette for arealeffektiv og miljøvennlig boligutvikling.

– Utformingen av den nye boligbebyggelsen er planlagt til å være av høy kvalitet, og vil tilpasses eksisterende landskap og bebyggelse. Hovedvekten av ny bebyggelse er planlagt etablert langs Helleveien som kan bidra til å en oppstramming og tydeliggjøring av gatemiljøet i Helleveien, fremgår det av planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Odfjell Land kjøper utviklingstomt på Kokstad

Nyheter / mandag 27. mai 2024

Har aldri opplevd maken til interesse for boligprosjekt

Nyheter / søndag 26. mai 2024

Nærmer seg 100 millioner i leieinntekter

Nyheter / torsdag 23. mai 2024

Penger i kassen gir flere studentboliger i vest

Nyheter / onsdag 22. mai 2024

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Nyheter / tirsdag 21. mai 2024

Slitt industritomt skal forvandles til et attraktivt sted å bo og jobbe

Nyheter / torsdag 16. mai 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no