Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ALLMENN TILKOMST: Tilnærmet alt areal på bakkeplan er foreslått som offentlig areal for å sikre allmenn tilkomst og offentlige koplinger til sjøfronten. Ill: MAD + Rambøll + Tredje Natur

Nå er det klart for 246 nye boliger på Nøstet

Berstad Eiendom, OBOS og EGD Property skal transformere området, hvor TV2 tidligere hadde sitt hovedkontor.

Tore Årdal

onsdag 25. januar 2023 20:47 (Oppdatert 14. april 2023 10:45 )

Onsdag kveld ble reguleringsplanen for Nøstegaten 72-74 banket gjennom i Bergen bystyre. Planprosessen har pågått siden TV2 bestemte seg for å flytte fra Nøstet for snart 8 år, og omfatter totalt 246 boliger i tillegg til møteplasser, nye torg og en barnehage.

Bak planen står OBOS og EGD Property, som skal stå for ca. 100 av boligene, mens Berstad Eiendom AS skal bygge resten. De tre aktørene har jobbet sammen om en felles reguleringsplan for området i tett dialog med Byarkitekten, Byantikvaren, Planavdelingen og Bymiljøetaten i Bergen kommune.

– Vi er kjempeglade og lettet over vedtaket. Det har vært en lang prosess med hard jobbing. Som det også ble sagt i bystyret i kveld, er dette et prosjekt med mange gode kvaliteter, samtidig som det åpner opp et område som har vært utilgjengelig. Dessuten omfatter det nesten 250 sentrumsnære boliger, noe som vil være viktig for Bergen sentrum. Nå blir en enda større del av sentrum attraktivt, sier prosjektdirektør Jorunn Nerheim i OBOS.

Utbyggerne ønsker å komme i gang så fort som mulig.

– Akkurat når prosjektet kommer i salg, er for tidlig å si. Vi må først sørge for å få inngått en entreprise som gjør at prosjektet blir realisert til en kostnad og tidsramme som er forsvarlig, sier Nerheim.

OBOS og EGD Property planlegger for både store og små leiligheter i ulike prisklasser.

– Boligkjøpsmodellene våre Deleie og Bostart kan nok også bli aktuelt i dette prosjektet. Med sin nærhet til sjøfronten og sentrale plassering i Bergen mener vi dette er helt unikt prosjekt, sier hun.

Administrerende direktør Tor Fredrik Müller i EGD Property medgir at 8 år er lang tid for å få på plass en reguleringsplan, men han påpeker at det nå er blitt en grundig og gjennomarbeidet plan.

– Nå blir det forhåpentligvis lettere med rammetillatelsen. Jeg tror også at planen nå er blitt bedre enn den opprinnelige, sier Müller.

Planområdet er på ca. 26,3 dekar (inkludert areal i sjø), og omfatter hele området fra TV 2-bygget og bort til «Dikkedokken».

Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for transformasjon av eksisterende kontor- og næringsbygg i Nøstegaten til et nytt bomiljø. Bjørgeboden og Dokkhuset blir bevart, og kontorbygg og havnelageret på Nordre Nøstekaien blir videreført. All annen bebyggelse innenfor planområdet skal rives.

Det er foreslått utfylling i sjø som vil gi ca. 2.500 kvadratmeter nytt landområde. Videre blir det lagt til rette for boliger, barnehage og kontor, bevertning og kultur.

– Området skal åpnes mot sjøen, slik at tilgangen til sjø blir gjenopprettet. Området får nye gater, byrom og promenade langs sjøen, fremgår det av planforslaget.

Forslaget legger opp til 11 bygg (inkludert byggene som skal bevares) som ligger rundt ulike gater og byrom. Ny bebyggelse er på 4-6 etasjer. Planen sikrer variasjon i størrelse på boligene, og det skal legges vekt på familieboliger.

– Ved utvikling av plangrep og utforming av ny bebyggelse er det gjort analyser av eksisterende kulturmiljø i området, for best mulig å tilpasse struktur og ny bebyggelse til det eksisterende kulturmiljøet, heter det i planforslaget.

Tilnærmet alt areal på bakkeplan er foreslått som offentlig areal for å sikre allmenn tilkomst og offentlige koplinger til sjøfronten. Langs sjøfronten blir det sikret et 10 meter bredt offentlig gangareal.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Strandgaten 223

Nyheter / søndag 21. april 2024

BIRs nye kontorbygg på Nygårdstangen vant Eiendomsprisen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Kjøper 38 leiligheter og 3 næringsseksjoner i Bergen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Statsforvalteren om at fylkeskommunen hemmeligholder leiekontrakter: – Ikke krav på innsyn

Nyheter / tirsdag 16. april 2024

Tingretten og jordskifteretten til Entra-bygg

Nyheter / mandag 15. april 2024

Ansatt som daglig leder i Dokken Utvikling

Nyheter / mandag 15. april 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no