Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Forsvarets sjøkrigsskole holder til i Wallemsviken på Laksevåg. Foto: Forsvaret

Økt satsing på Sjøkrigsskolen – området skal fortettes

For å dekke kapasitetsbehovet på kort sikt, vil det i tillegg settes opp enkelte midlertidige bygg med kortere levetid og ved innleie av boliger, kvarter og undervisningsrom.

Tore Årdal

torsdag 30. mai 2024 7:08 (Oppdatert 18. juni 2024 6:58 )

– Det planlegges å gjennomføre en prosess som tilkjennegir hvilke muligheter som foreligger for videreutvikling av Sjøkrigsskolen, skriver Forsvarsbygg i bestilling av veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen.

Bakgrunnen er at det i langtidsplan for forsvarssektoren fremlegges prioritering av vekst ved Forsvarets utdanningssteder, heriblant Sjøkrigsskolen.

– Det er på bakgrunn av dette planlagt en økning av undervisningskapasiteten på Sjøkrigsskolen. Av dette følger behov for fortetting av området, i form av økt bygningsmasse og oppgradert infrastruktur. For å dekke kapasitetsbehovet på kort sikt vil det i tillegg settes opp enkelte midlertidige bygg med kortere levetid og ved innleie av boliger, kvarter og undervisningsrom, for å raskt kunne tilpasse kapasiteten til elevbehovet, skriver Forsvarsbygg.

Forsvarets sjøkrigsskole holder til i Wallemsviken på Laksevåg. Skolens område ligger på Gravdalsneset i enden av Sjøkrigsskoleveien, i et område med bolig- og næringsbebyggelse.

Skolen er organisert under Forsvarets høgskole, og tilbyr bachelorutdanninger i ingeniørfag, navigasjon, logistikk og flere andre fag. Sjøkrigsskolens forskningsaktiviteter er rettet mot det sjømilitære domenet, og foregår i spennet mellom sjømakt og sikkerhetspolitikk, maritime operasjoner og lederskap, sjømilitær teknologi og militær logistikk.

Skoleområdet består blant annet av undervisningslokaler, kontorbygg, forlegning, idrettshall og treningsareal, parkering, grøntareal og kaiområde. På kaiområdet ligger flere fredede bygg.

– Nye byggetiltak skal avpasses eksisterende bygg og anlegg i området, kulturminner skal bevares og nabolaget skal hensyntas. Omfanget av utbyggingen vil fremkomme av areal- og volumstudie i forbindelse med planarbeidet. Behovet for sikkerhetssoner vil vurderes i planprosessen, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no