Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Illustrasjon fra Konsul Børs gate (Asplan Viak).

Skal tilrettelegge for «bilfri bydel» på Møhlenpris

Gatebruksplanen som er lagt ut til offentlig ettersyn, anbefaler hvilke gater som bør ha trafikk og hvilke gater som kan omdisponeres til annen bruk.

Tore Årdal

onsdag 25. oktober 2023 10:22 (Oppdatert 8. januar 2024 12:10 )

Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten har utarbeidet forslag til Gatebruksplan for Møhlenpris. Hensikten med gatebruksplanen er å avklare arealbruken og premissene for hvordan gatene i fremtiden skal opparbeides for å tilrettelegge for en «bilfri bydel».

Gatebruksplanen anbefaler hvilke gater som bør ha trafikk og hvilke gater som kan omdisponeres til annen bruk, og danner grunnlaget for en reduksjon av antall kjørende og parkerte biler i området. Planen danner grunnlaget for en gradvis økning av areal for myke trafikanter, samt opphold og lek, på bekostning av areal til bil.

Det anbefales et fremtidig trafikkmønster med etablering av nye gatetun, og det gis anbefalinger til materialbruk, møblering, beplantning og overvannshåndtering. Som en del av prosjektet er det også gjennomført en mulighetsstudie for etablering av beboerparkering under Puddefjordsbroen.

Gatebruksplanområdet.

Gatebruksplanen, som  nå er lagt ut til offentlig ettersyn, omfatter de kommunale gatene på Møhlenpris innenfor den røde avgrensningen som vist på bildet. Det er ca. 100 mål stort.

Møhlenpris er et sentralt boligområde i Bergenhus bydel, med gangavstand til Marineholmen, Nygårdshøyden, Nygårdsparken og sentrum. Møhlenpris grenser også til det fremtidige byutviklingsområdet på Dokken. I tillegg til boliger er det to mindre dagligvareforretninger, én butikk, flere helse- og omsorgsinstitusjoner, og enkelte kultur-, utdannings- og fritidstilbud i området.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Odfjell Land kjøper utviklingstomt på Kokstad

Nyheter / mandag 27. mai 2024

Har aldri opplevd maken til interesse for boligprosjekt

Nyheter / søndag 26. mai 2024

Nærmer seg 100 millioner i leieinntekter

Nyheter / torsdag 23. mai 2024

Penger i kassen gir flere studentboliger i vest

Nyheter / onsdag 22. mai 2024

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Nyheter / tirsdag 21. mai 2024

Slitt industritomt skal forvandles til et attraktivt sted å bo og jobbe

Nyheter / torsdag 16. mai 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no