Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Illustrasjon fra Konsul Børs gate (Asplan Viak).

Skal tilrettelegge for «bilfri bydel» på Møhlenpris

Gatebruksplanen som er lagt ut til offentlig ettersyn, anbefaler hvilke gater som bør ha trafikk og hvilke gater som kan omdisponeres til annen bruk.

Tore Årdal

onsdag 25. oktober 2023 10:22 (Oppdatert 30. november 2023 9:25 )

Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten har utarbeidet forslag til Gatebruksplan for Møhlenpris. Hensikten med gatebruksplanen er å avklare arealbruken og premissene for hvordan gatene i fremtiden skal opparbeides for å tilrettelegge for en «bilfri bydel».

Gatebruksplanen anbefaler hvilke gater som bør ha trafikk og hvilke gater som kan omdisponeres til annen bruk, og danner grunnlaget for en reduksjon av antall kjørende og parkerte biler i området. Planen danner grunnlaget for en gradvis økning av areal for myke trafikanter, samt opphold og lek, på bekostning av areal til bil.

Det anbefales et fremtidig trafikkmønster med etablering av nye gatetun, og det gis anbefalinger til materialbruk, møblering, beplantning og overvannshåndtering. Som en del av prosjektet er det også gjennomført en mulighetsstudie for etablering av beboerparkering under Puddefjordsbroen.

Gatebruksplanområdet.

Gatebruksplanen, som  nå er lagt ut til offentlig ettersyn, omfatter de kommunale gatene på Møhlenpris innenfor den røde avgrensningen som vist på bildet. Det er ca. 100 mål stort.

Møhlenpris er et sentralt boligområde i Bergenhus bydel, med gangavstand til Marineholmen, Nygårdshøyden, Nygårdsparken og sentrum. Møhlenpris grenser også til det fremtidige byutviklingsområdet på Dokken. I tillegg til boliger er det to mindre dagligvareforretninger, én butikk, flere helse- og omsorgsinstitusjoner, og enkelte kultur-, utdannings- og fritidstilbud i området.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bergen-aktør med storkjøp i nord

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Transaksjoner i Bergen: – Økt interesse for bolig

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Lavere leiekostnader og CO2-utslipp på Kokstadflaten

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Fortetting på Kristianborg bybanestopp på høring

Nyheter / tirsdag 28. november 2023

Vant arkitektkonkurransen på Nygårdstangen

Nyheter / mandag 27. november 2023

Nygaarden hedret med Arkitektur- og byformingsprisen

Nyheter / fredag 24. november 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no