Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FELLESSKAP: Konseptet legger opp til sosialt fellesskap for eldre. Ill: OK Arkitekter

Skipsreder vil bygge opptil 60 boliger i Ervik

Boligene skal tilrettelegges for personer over 55 år, og det skal være stort fokus på tilgjengelighet og kvalitet i bebyggelsen.

Tore Årdal

torsdag 23. mars 2023 9:33 (Oppdatert 14. juni 2023 20:50 )

Wallem Steckmest & Co AS, som eies av skipsmegler Tom Christopher Steckmest,  ønsker å videreutvikle eiendommene sine på Vollane i Ervik. Nå har OK Arkitekter
bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for prosjektet. Målet med planinitiativet er å oppføre bebyggelse på deler av planområdet i form av ca. 50-60 leiligheter, konsentrert i større boligbygg.

Samtidig planlegges det å omregulere deler av arealet fra eneboliger til grøntstruktur. Det er også et behov for å oppdatere gjeldende reguleringsplan i forhold til eksisterende situasjon for eneboliger og atkomstveier. Det samlede planområdet er på 150 mål.

– Det ønskes å opprette konsentrert bebyggelse i form av plussboliger. Dette er boliger tilrettelagt for mennesker over 55 år. Konseptet legger opp til sosialt fellesskap for eldre. Det skal tilrettelegges for ulike funksjoner utover bolig, som felles spisesal, treningsrom og mulighet for ikke-livsviktig helsebehandling, som fysioterapi, fotpleie og lignende, fremgår det av dokumentene som er sendt til PBE.

OK Arkitekter påpeker at planlagt konsept ikke skal være et eldresenter for pleietrengende, men utformingen skal gjøre at det er mulig å bli boende hjemme lengre enn for ordinære boliger. Det skal derfor være stort fokus på tilgjengelighet og kvalitet i bebyggelsen.

– Det planlegges en variert sammensetning av størrelser på boligene. Disse skal være både tilpasset enslige og mennesker som bor sammen. For å muliggjøre gode boforhold, er man avhengig av tilgjengelig lys, sol og luft. Siktakser må opprettes, og det må etableres nye forbindelser ut og igjennom området.

– Det vil settes søkelys på gode sol-, vind-, og utsiktsforhold, både for naboer, fremtidige beboere og for andre brukere av området. I tillegg skal det legges stor vekt på bærekraft. Ved å legge til rette for konsentrert bebyggelse vil det blant annet gi mulighet for å bevare mer av naturkvalitetene på området, som løvskogen og det rike jordsmonnet, skriver arkitektselskapet.

Hovedvirksomheten til Tom Christopher Steckmest er Viken Shipping, som ble etablert i 1993, og som viderefører de skipseiende tradisjonene til Steckmest-familien. Det var Steckmest sin oldefar, Haakon Wallem, som begynte familiens engasjement i shippingindustrien, da han i Shanghai i 1903 grunnla det som skulle bli Wallem Group Ltd, nå med hovedkontor i Hong Kong.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no