Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

BÅTPLASSER: I Hopsbukta er det foreslått brygger, sauna, båtslipp og nye båtplasser. Ill: MAD Arkitekter

Slitt industritomt skal forvandles til et attraktivt sted å bo og jobbe

Planforslaget omfatter opptil 100 boliger i tillegg til arealer for blant annet kontor, forretning og servering.

Tore Årdal

torsdag 16. mai 2024 8:03 (Oppdatert 18. juni 2024 6:58 )

På vegne av Hopsfossen AS foreslår Vill Plan detaljregulering for et område på Hop i Fana bydel. Intensjonen med planforslaget er å transformere det gamle industriområdet Pedek-fabrikker.

Det er planlagt leiligheter og rekkehus med opptil 100 boenheter, felles parkeringsanlegg, kontor, forretning / tjenesteyting, lager, servering og kraftstasjon. Eksisterende parkeringsflater skal omgjøres til gatetun og uteoppholdsareal.

I planforslaget legges det opp til bevaring av de store fabrikkbyggene med tilhørende arbeiderboliger, og oppføring av nye bygg med en byggehøyde på 3-5 etasjer. Wernersholmvegen nr. 22A, 37A og 39 foreslås revet.

I Hopsbukta er det foreslått brygger, sauna, båtslipp og nye båtplasser. Eksisterende veger skal utbedres, og det er foreslått ny bro over Troldhaugvegen, og ny gangforbindelse langs Hopsdammen.

47,4 MÅL: Planområdet er på 47,4 mål. Ill: MAD Arkitekter

Reguleringsplanens navn – Hopsfossen – har sitt utgangspunkt i kraften fra Hopsfossen. Denne var hele utgangspunktet for stedets opprinnelse, fra saging av marmor tilbake på 1700 tallet, via storhetstiden med trikotasjebedriften Pedek og frem til i dag.

– Hopsfossen har sånn sett vært den røde tråden gjennom stedets utvikling over flere hundre år. I Pedek-perioden gikk stedet fra å være et fabrikkområde til å bli et sted. Et sted fylt med urbane kvaliteter og liv. I denne perioden fikk området en moderne kraftstasjon, to store industribygg, flere arbeiderboliger, egen skole, brannstasjon, flere ulike butikker, eget togspor knyttet til Vossebanen, mv, påpeker Vill Plan i planforslaget, som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Forståelsen av stedets historie og eksisterende kvaliteter har stått sentralt i utviklingen av reguleringsplanforslaget for Hopsfossen. Formålet med forslaget er å transformere Hopsfossen fra å være et slitt industriområde med noen utleieboliger til å bli et moderne bo- og arbeidsområde, som samtidig ivaretar stedets kulturmiljø og industrihistorie.

– For å få dette til har det vært avgjørende å gjøre dette på stedets premisser. Historien som ligger både i de enkelte byggene og i bygningsmiljøet de skaper, har vært viktig å ta vare på og løfte frem. I tillegg til områdets historie som tettsted og industristed, har dets beliggenhet ved sjøen, Nesttunvassdraget, hovedsykkelruten og nærhet til Bybanen og buss vært avgjørende for valg av plangrepet, fremgår det av planforslaget.

MAD er arkitektselskapet i prosjektet.

Hovedaksjonær i Hopsfossen AS er Dalseide & Fløysand AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no