Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FELLESSKAP: Konseptet legger opp til sosialt fellesskap for eldre. Ill: OK Arkitekter

Stoppet skipsrederens plan med 50-60 boliger

Wallem Steckmest & Co AS vil opprette konsentrert bebyggelse i form av plussboliger, men Byrådet vil ikke tillate utbygging i ubebygd dyrkbar mark.

Tore Årdal

mandag 29. januar 2024 12:25 (Oppdatert 26. februar 2024 12:37 )

I mars i fjor skrev Estate Vest at Wallem Steckmest & Co AS, som eies av skipsmegler Tom Christopher Steckmest, ønsker å videreutvikle eiendommene sine på Vollane i Ervik. Av bestilling av oppstartsmøte fremgikk det
at målet med planinitiativet er å oppføre bebyggelse på deler av planområdet i form av ca. 50-60 leiligheter, konsentrert i større boligbygg.

– Det ønskes å opprette konsentrert bebyggelse i form av plussboliger. Dette er boliger tilrettelagt for mennesker over 55 år. Konseptet legger opp til sosialt fellesskap for eldre. Det skal tilrettelegges for ulike funksjoner utover bolig, som felles spisesal, treningsrom og mulighet for ikke-livsviktig helsebehandling, som fysioterapi, fotpleie og lignende, skrev OK Arkitekter i henvendelsen til Plan- og  bygningsetaten (PBE).

Det ble poengtert at konseptet ikke skal være et eldresenter for pleietrengende, men utformingen skal gjøre at det er mulig å bli boende hjemme lengre enn for ordinære boliger. Det skal derfor være stort fokus på tilgjengelighet og kvalitet i bebyggelsen.

Nå har imidlertid Byrådet stoppet planinitiativet. Årsaken er et planen foreslår utbygging av et område som i dag er ubebygd dyrkbar mark.

Bymiljøetaten er negative til en utbygging av området, som har stor verdi som økologisk korridor, og peker også på at Bystyret nylig har vedtatt en ny klimastrategi og naturstrategi for Bergen. Ett av målene i strategiene er at Bergen skal være arealnøytrale innen 2030, noe som innebærer at man gjenbruker allerede utbygde arealer fremfor å bygge ned natur, jordbruksarealer og grøntområder.

PBE slutter seg til Bymiljøetaten sin vurdering, og påpeker igjen at bit for bit nedbygging og arealendring er den største trusselen mot naturmangfold. Til tross for at området i dag er regulert til boligformål og inngår i ytre fortettingssone, ser ikke etaten det som hensiktsmessig å bygge ned et område som i dag både er ubebygd og som har store kvaliteter.

Byrådet landet altså på samme konklusjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kjøper seg opp i Minde Næringspark

Nyheter / tirsdag 27. februar 2024

Tar over driften av Opus 16

Nyheter / mandag 26. februar 2024

Her bygger Nåbo 178 leiligheter

Nyheter / torsdag 22. februar 2024

Stiftelse selger blokk med 49 leiligheter

Nyheter / torsdag 22. februar 2024

Grønt lys for 300 boliger

Nyheter / onsdag 21. februar 2024

Nye rekorder for Oasen

Nyheter / tirsdag 20. februar 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no