Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SETTER RASKT I GANG: – Vi skal nå melde oppstart på alle tre prosjektene samtidig, sier prosjektsjef Christer Mæhlum i Axer Eiendom.

Strategisk gode kjøp for Axer i Åsane

Bystyrevedtaket om Bybanen til Åsane legger grunnlaget for en omfattende knutepunktutvikling på Axers eiendommer.

Tore Årdal

onsdag 6. september 2023 10:04 (Oppdatert 14. november 2023 10:36 )

Onsdag 31. mai ble reguleringsplan for Bybanen til Åsane, forlenget Fløyfjellstunnel og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane vedtatt. Det vedtatte planforslaget for Bybanen til Åsane legger opp til en trasé med 14 holdeplasser. Reisetiden fra Torget til Åsane terminal vil bli ca. 17 minutter, og ca. 25 minutter til Vågsbotn. Det er beregnet at Åsanelinjen vil betjene rundt 60.000 reisende per døgn i 2040.

God byutvikling

Hovedmålene for Bybanen er å bidra til god byutvikling og gi en trygg og effektiv reise. Disse målene har vært førende for hele reguleringsplanarbeidet. Bybanen er ryggraden i kollektivsystemet i Bergen, binder byen sammen og bidrar til transformasjon og fortetting i knutepunktene, i tråd med Kommuneplanens arealdel 2018. Bystyrevedtaket var gode nyheter for Axer Eiendom, som virkelig har posisjonert seg for Bybanen til Åsane.

– Vi har jo hatt veldig stor tro på dette hele tiden, og får to av bybanestoppene på våre eiendommer, sier prosjektsjef Christer Mæhlum i Axer Eiendom.

Klare for å kjøpe mer

Selskapet har tre prosjekter knyttet til det nye bybanestrekket: Ervikveien, Griggastemma og Langarinden.

– Vi skal nå melde oppstart på alle tre prosjektene samtidig. Vi ønsker å utvikle prosjekter i tråd med kommunens ambisjoner, ved å utvikle moderne og fremtidsrettede boligområder med plass til alle generasjoner, samtidig som vi tar vare på natur og mangfold, sier Mæhlum.

Har dere nok å jobbe med i Åsane, eller er dere på utkikk etter flere eiendommer?

– Kjenner du noen som har interessante tomter å selge, er det bare å gi beskjed. Vi er klare, svarer han. Mæhlum påpeker at det ikke har vært bygget så mye variert bebyggelse i Åsane de senere årene, men det er noe Axer ønsker å gjøre noe med.

– Jeg synes vi har lykkes godt med våre knutepunktprosjekter. I alle våre prosjekter har vi hatt kjøpere i alle aldre og ulike livssituasjoner. Det gir et variert og godt bomiljø i nabolaget, sier han.

Utvikles parallelt med bybanen

I mars 2021 ble det kjent at Axer hadde kjøpt flere eiendommer i Åsane, deriblant Langarinden 2, 4B og 6. Til sammen utgjør eiendommene et samlet planområde på ca. 20 mål. Der ser selskapet ekstra store muligheter for boligutvikling. I 2021 bestilte Ard Arealplan oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for planområdet.

Av henvendelsen til etaten fremgikk det at Axer primært ønsker å bygge boliger og et mindre innslag av næring og handel.

– Området ønskes utviklet parallelt med bybanetraseen, da det er planlagt et fremtidig bybanestopp innenfor planområdet. Det er nest siste bybanestopp før endestoppet som planlegges plassert her.

Anbefalingen peker på en fremtidsrettet bebyggelse tuftet på prinsippet om gåbyen i samsvar med Bergen kommunes gåstrategi, het det i henvendelsen til PBE.

Vil utvikle et delsentrum

Planområdet ligger nordøst for Liavatnet i Åsane bydel, nordøst for tettstedet Åsane senter og 12 km nord for Bergen sentrum. Området er omkranset av småhusbebyggelse mot øst, næringsklynge mot sør, Kyrkjekrinsen skole langs veien Åsamyrane mot nord og Liavatnet med Flaktveitveien mot vest.

– Intensjonen er å utvikle et delsentrum der mennesker og det daglige livet er i fokus. Der en har alle nødvendige funksjoner innen gangavstand, samtidig som man har direkte tilkomst til naturen. Et knutepunkt der biler som transportmiddel er underordnet, og mennesker i alle aldre kan finne sin plass, het det i henvendelsen til PBE.

Totalt ble det skissert ca. 300 boliger samt ca. 2.000 kvadratmeter næringsareal.

Ny bystruktur

I 2021 bestilte også Sweco – på vegne av Axer Eiendom – oppstartsmøte for Griggastemma. Foreslått planområde ligger mellom Åsane sentrum og Eidsvåg, lokalisert mellom fylkesvei Ervikveien mot vest og E39 mot øst. Planområdet omfatter vannet Griggastemma med tilgrensende vegetasjon og skogsområder. Arealet innenfor planområdet er i hovedsak ubebygd, men omfatter noe småhusbebyggelse og veiarealer.

Planinitiativet omfatter et planområde på ca. 102 mål, og har intensjon om å tilrettelegge for sentrumsutvikling knyttet til fremtidig bybanestopp nordøst for Griggastemma, med formålene bolig, handel, service, kultur og næring. Det foreslås å legge til rette for ny bystruktur med sentralt byrom lokalisert ved fremtidig bybanestopp. Størrelsen på utbyggingsareal i planinitiativet er estimert til 60.000–80.000 kvm BRA.

Forslagsstiller la til grunn at lokalisering av banetrasé og holdeplass på østsiden av Griggastemma er avklart, og ønsker å samkjøre planprosessene for å tilrettelegge for gode løsninger og en fremtidsrettet bydel. De nevnte planene ble stilt i bero, men nå er altså Bybanen til Åsane vedtatt, slik at Axer kan gå i gang med reguleringsarbeidet igjen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Odfjell Land kjøper utviklingstomt på Kokstad

Nyheter / mandag 27. mai 2024

Har aldri opplevd maken til interesse for boligprosjekt

Nyheter / søndag 26. mai 2024

Nærmer seg 100 millioner i leieinntekter

Nyheter / torsdag 23. mai 2024

Penger i kassen gir flere studentboliger i vest

Nyheter / onsdag 22. mai 2024

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Nyheter / tirsdag 21. mai 2024

Slitt industritomt skal forvandles til et attraktivt sted å bo og jobbe

Nyheter / torsdag 16. mai 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no