Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Bergen rådhus. Foto: Glen Widing

Utestengt fra kommunale konkurranser etter dokumentforfalskning

Selskapet Bici Bygg AS har den siste tiden i flere kommunale konkurranser levert forfalskede kredittvurderingsrapporter til Bergen kommune.

Tore Årdal

mandag 5. februar 2024 12:28 (Oppdatert 18. april 2024 14:00 )

– Forfalskning er oppdaget i tre konkurranser, to i regi av Etat for bygg og eiendom, og én i regi av Etat for boligforvaltning, fremgår det av saksfremstillingen.

Etat for bygg og eiendom (EBE) utlyste to konkurranser for ventilasjon med romaggregater ved henholdsvis Nygårdslien skole og Slettebakken skole, med tilbudsfrist 7. desember 2023. I begge konkurransene var det stilt kvalifikasjonskrav knyttet til økonomisk og finansiell kapasitet.

Bici Bygg AS var en av totalt tre leverandører som leverte tilbud i begge konkurransene.

– Selskapet har C-rating hos Proff Forvalt og D-rating hos Creditsafe. Selskapet har likevel lagt ved et dokument, angivelig fra Creditsafe, datert 16. november 2022, der Bici Bygg AS står med en rating på 95 på en skala fra 1 (dårligst) til 100 (best). Der det skal stå informasjon om internasjonal kategori, på sidene 1 og 4, er det oppgitt EN, som ikke er en korrekt kategori i noen av de kjente kredittratingene Moody’s, S&P eller Fitch, heter det i saksfremstillingen.

Creditsafe opplyser selv i e-post til Etat for bygg og eiendom, datert 11. desember 2023, at de har terminert forholdet til leverandøren, og at kredittvurderingen er forfalsket.

Konkurransen hos Etat for boligforvaltning gjaldt gjenoppbygging av leiligheter etter vannskade, Øvsttunvegen 25, datert 7. november 2023.

Leverandøren ble også her kontrollert gjennom Proff Forvalt. Leverandøren er satt til nivå C Høy risiko, og følgende beskrivelse er tilknyttet: «Betydelig risiko knyttet til seg. Selskapet vil i utgangspunktet være betydelig mer eksponert for konkurs i nedgang enn foretak med A og B-rating». Av denne grunn har Etat for boligforvaltning vurdert leverandøren til å være i alvorlige økonomiske vanskeligheter.

I konkurransen hadde Bici Bygg AS levert en kredittvurderingsrapport som angivelig skulle være fra Creditsafe og viste rating på 95. Nivå var satt til A på side 1 og 4.

Vurderingshistorikken på side 4 er identisk med historikken omtalt under EBE- konkurransene, med samme problemer knyttet til ratingen fra 13. oktober. Noe som skiller dette dokumentet fra det forrige, er at internasjonal ratingkategori er satt til A, og at skalaen på sidene 4 og 5 går fra A til E.

– Det vurderes som sikkert at de omtalte dokumentene er forfalsket, noe som for det ene dokumentet også er bekreftet av Creditsafe.

– Byråden ser svært alvorlig på forsøk på å vinne anbud gjennom å levere forfalsket dokumentasjon. Forfalskning av tilbudsdokumenter innebærer at en leverandør, på falske premisser, forsøker å vinne en kontrakt. Dette er et angrep på anskaffelsesregelverkets forutsetning om åpen og ærlig konkurranse. Forfalskningene rokker også ved den tilliten som alle parter må kunne ha til de dokumentene som ligger til grunn for valg av leverandører til det offentlige, fremgår det av saksfremstillingen.

Ifølge byråden for finans fremstår det som skjerpende at det dreier seg om flere tilfeller på relativt kort tid, og kontrakter med en estimert verdi på totalt 7,6 millioner kroner. Byråden mener derfor at dokumentforfalskningene må møtes med strenge reaksjoner, og vil utestenge virksomheten i 3 år fra å levere tilbud til Bergen kommune, noe som ble stadfestet av byrådet.

Byråden vil også, i samråd med aktuelle avdelinger, vurdere om de tre tilfellene av dokumentforfalskning bør politianmeldes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no