Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

PLATÅ: Planområdet ligger på et platå ovenfor Fanavegen. Ill: Link Arkitektur

Vil bygge boliger nær bybanestopp

Peab Eiendomsutvikling foreslår ca. 12 boenheter i leilighetsbygg med privat og felles uteoppholdsareal.

Tore Årdal

tirsdag 21. november 2023 11:40 (Oppdatert 30. november 2023 9:24 )

I oktober i fjor ble det varslet oppstart av planarbeid for Mårdalen 33. Nå har Multiconsult – på vegne av tiltakshaver Peab Eiendomsutvikling – sendt inn forslag til reguleringsplan.

Planområdet ligger sentralt plassert mellom Nesttun og Lagunen, i et godt etablert boligområde.
Tomten ligger i Byfortettingssone 2, ca. 900 meter fra bybanestoppet ved Skjold. Bane, buss og sykkelvei gir et godt grunnlag for kollektivforbindelse til Bergen. Prosjektet ligger mellom Fanavegen og eksisterende Skjold borettslag, men innslag av spredt villabebyggelse rundt.

– Med sin nærhet til sentrumsområder, dagligvarebutikker, skole og barnehage, gode gang- og sykkelforbindelser, samt kollektivtilbud, er planområdet vurdert som aktuelt for utbygging i tråd med kommunens fortettingsstrategi og overordnede nasjonale føringer. Planområdet anses som attraktivt for utbygging også med tanke på sin nærhet til to bybanestopp, fremgår det av dokumentene som er sendt til Plan- og bygningsetaten.

Det foreslås ca. 12 boenheter i leilighetsbygg med privat og felles uteoppholdsareal, og nødvendig infrastruktur. Skrent mot gamle Osbanetraseen sikres som grøntområde.

Planområdet ligger på et platå ovenfor Fanavegen, med småhusbebyggelse i nord og nordøst, og blokkbebyggelse mot øst og sørøst. Planområdets vestlige del består av en skråning ned mot Fanavegen, Bybanen og småhusbebyggelse i Skjoldstølen. Utbygging av planområdet vil kunne skape en forbindelse mellom småhusbebyggelse og blokkbebyggelse på platået.

– På grunn av lokalisering av tiltaket, høydeforskjell og eksisterende vegetasjon, vil foreslått løsning opprettholde viktige siktlinjer. Det legges opp til en variasjon i størrelse på boenheter, fremgår det av planforslaget.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bergen-aktør med storkjøp i nord

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Transaksjoner i Bergen: – Økt interesse for bolig

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Lavere leiekostnader og CO2-utslipp på Kokstadflaten

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Fortetting på Kristianborg bybanestopp på høring

Nyheter / tirsdag 28. november 2023

Vant arkitektkonkurransen på Nygårdstangen

Nyheter / mandag 27. november 2023

Nygaarden hedret med Arkitektur- og byformingsprisen

Nyheter / fredag 24. november 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no