Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Kommuneplanens samfunns- og arealdel er planene som staker ut retningen for Bergen. Byrådet Meyer har ambisjoner om å få disse på plass i rekordfart. Foto: Ann-Kristin Loodtz

Vil endre «masterplanen» for Bergen kommune

Raskere saksbehandling, flere boliger og mindre detaljstyring er stikkord når byrådet vil starte arbeidet med å gjøre om på kommuneplanens samfunns- og arealdel.

Tore Årdal

torsdag 14. mars 2024 8:39 (Oppdatert 18. april 2024 14:00 )

Byrådet Meyer har siden tiltredelsen forberedt arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og arealdel (KPA). Bak disse for mange ukjente begrepene, skjuler noen av byens viktigste dokumenter seg.

– Denne planen kalles ofte «planenes plan», fordi den legger grunnlaget alle andre planer og for hvordan Bergen kommune skal utvikle seg og løse oppgavene best mulig i fremtiden, sier byrådsleder Christine Meyer.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) skal sette langsiktige mål for samfunnsutviklingen og kommuneorganisasjonen, og er førende for kommunens øvrige planlegging og virksomhet.

Kommuneplanens arealdel (KPA) handler blant annet om hvor det kan bygges, hva det kan bygges, hva som skal være av tilbud i områdene og hvor mye parkering som tillates.

Selv om planene er svært omfattende og komplekse, kan målsettingen til byrådet oppsummeres i tre kortfattede punkt:

– Byrådet vil rullere kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og arealdel (KPA), med mål om å legge til rette for flere boliger og en mindre detaljert kommuneplan.

– Byrådet vil også at saksbehandling og planprosesser skal bli vesentlig raskere og mer effektiv.

– Byrådet har et mål om å sette i gang arbeidet med KPS og KPA parallelt.

Arbeidet med dagens planverket ble gjort i perioden 2012-2019. Ambisjonen til byrådet er at arbeidet denne gangen skal ta kortere tid enn syv år. Ett av grepene for å få det til, er å arbeide med de to planene parallelt, og ikke hver for seg.

– I tidligere prosesser har man først brukt lang tid på samfunnsdelen, før man går over på arealdelen av kommuneplanen. Ved å kjøre parallelle løp håper vi på å være effektive og spare tid, men også å sikre at planene forblir relevante, samkjørte og at de utfyller hverandre. Selv om vi har en ambisiøs tidsplan og ser for oss at vi kan gjøre dette i rekordfart, er det samtidig viktig for oss å sikre en god forankring og medvirkning i prosessen, sier Meyer.

I fremdriftsplanen byrådet legger opp til, satser de på å ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel om mindre enn ett år, og legger opp til bystyrebehandling i februar 2025.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Strandgaten 223

Nyheter / søndag 21. april 2024

BIRs nye kontorbygg på Nygårdstangen vant Eiendomsprisen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Kjøper 38 leiligheter og 3 næringsseksjoner i Bergen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Statsforvalteren om at fylkeskommunen hemmeligholder leiekontrakter: – Ikke krav på innsyn

Nyheter / tirsdag 16. april 2024

Tingretten og jordskifteretten til Entra-bygg

Nyheter / mandag 15. april 2024

Ansatt som daglig leder i Dokken Utvikling

Nyheter / mandag 15. april 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no