Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

2.629 KVM: Bruksarealet til det foreslåtte nybygget (til venstre) er på 2.629 kvadratmeter. Ill: se arkitektur

Vil oppføre kombibygg på Midttun

Eieren ønsker å sikre en god og fremtidsrettet utvikling av sin virksomhet.

Tore Årdal

onsdag 29. mai 2024 10:49 (Oppdatert 18. juni 2024 6:58 )

På vegne av Hardangerveien 68 AS, som eies av W. Zurhaar Holding AS, foreslår se arkitektur detaljregulering for et område på Midttun i Fana bydel. Intensjonen er å tilrettelegge for et nytt kombinasjonsbygg for industri og lager.

Eiendommen er tilgrensende etablert næringsbebyggelse i sørvest, og ønskes regulert til næringsområde med tilsvarende funksjon og bruk som Hardangervegen 68. På denne måten skal eieren sikre en god og fremtidsrettet utvikling av sin virksomhet.

Planområdet er i syd regulert til naturområde for å sikre grønne korridorer og ivareta hensynet til natur. Det er regulert inn annen veggrunn og gang- og sykkelvei som skal ivareta behov for areal ved en fremtidig helhetlig regulering av gang- og sykkelvei langs Hardangervegens vestside.

– Det er lagt vekt på strøkskarakter i utforming av bygget, både når det gjelder funksjon og utforming, skriver arkitektselskapet i planforslaget, som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Bygget er planlagt i to etasjer, med kjøretilkomst til begge plan for å oppnå best mulig funksjonalitet når det gjelder byggets formål. Varelevering, snuareal for lastebil og deler av parkering er planlagt på plan 1, mens det er lagt opp til tilkomst for personbiler på plan 2, hvor resterende parkeringsplasser skal etableres. Kjøretilkomst til planområdet er planlagt fra Hardangervegen 68.

Bruksarealet er på 2.629 kvadratmeter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no