Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Næringsbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen håper på gode innspill i høringsrunden. Foto: Andrew M.S. Buller

Vil styrke næringslivet i Bergen sentrum

Byrådet legger handlingsplan for næringsutvikling 2023-2026 ut på høring.

Tore Årdal

tirsdag 14. mars 2023 9:31 (Oppdatert 6. juni 2023 9:41 )

– Jeg håper på gode innspill i høringsrunden. Denne planen vil være et viktig verktøy for å legge til rette for nye og grønne arbeidsplasser i Bergen. Den støtter også opp under arbeidet med å bygge en sirkulær økonomi, og skal bidra til sterkere samarbeid i utviklingen av næringslivet i Bergen, uttaler næringsbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

Handlingsplan for næringsutvikling 2023-2026 beskriver hvordan Bergen kommune skal jobbe strategisk for å nå målene i den regionale planen for innovasjon og næringsutvikling. Planen skal erstatte den tidligere handlingsplanen med samme navn. Den tar også opp i seg tiltak for matbyen Bergen og fairtradebyen Bergen. De to områdene har til nå hatt egne handlingsplaner.

I handlingsplanen er fem næringer knyttet til Havbyen Bergen av spesiell betydning for Bergen. Næringene er en del av verdikjeder hvor det er stort potensial for grønn omstilling og eksport:

– Marin (sjømat/havbruk)

– Maritim (grønn skipsfart)

– Olje og gass (overføring av kompetanse til nye næringer)

– Fornybar energi (havvind, hydrogen, batterier, mineraler og lettmetaller, CCS og CCU)

– Bærekraftig reiseliv

Bergen har også ledende miljøer innenfor næringer som bank, finans, design, medier og helse.

Planen inneholder en tiltaksplan. Denne viser prioriterte satsinger i årene 2023-2026 som ligger til næringsseksjonens ansvar. Tiltakene er delt inn på fire ansvarsområder: Næringsutvikling, etisk og rettferdig handel, store arrangement og Matbyen Bergen.

Blant målsettingene innenfor næringsutvikling oppgis det at næringslivet i Bergen sentrum skal styrkes. I tillegg nevnes:

– Forenkle og øke bruk av innovative anskaffelser i det offentlige

– Etablere og forsterke prosjektet Havbyen Bergen

– Samarbeide om å bedre kraftsituasjonen i Vestland

– Etablere Centres of Excellence innen karbonfangst og- utnyttelse (CCUS), hydrogen og mineraler på havbunnen

– Jobbe for et bærekraftig demokrati – kampen mot desinformasjon

– Vurdere destinasjonsavgift og guidesertifiseringsordning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no