Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

IDENTITET: Transformasjon skal gi mulighet til å videreføre områdets identitet, og samtidig skape et spennende boligområde. Ill: Sweco Architects

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Som en del av prosjektet skal et eksisterende kontorbygg transformeres til boliger.

Tore Årdal

torsdag 13. juni 2024 8:34 (Oppdatert 3. juli 2024 19:37 )

Detaljplanprosessen for Sandslimarka 260 har pågått siden 2017, med ulike forslag til plangrep og løsninger. Planområdet utgjør 25,2 mål, og er i hovedsak bebygget med et kontor- / næringsbygg med tilhørende parkeringsareal. Kontorbygget har stått tomt i flere år, og bærer preg av hærverk og manglende vedlikehold. Nord for planområdet ligger et område med småhusbebyggelse. Området rett vest for planområdet er et større parkeringsareal regulert til bolig /forretning /kontor gjennom reguleringsplan vedtatt i 2020.

I hovedsak har denne delen av Sandsli tidligere bestått av store kontorbygg, men er de siste årene regulert til formålene bolig og kontor. Flere av boligområdene er realisert i dag.

Nå har fagkyndig Asplan Viak, Sweco Architects og tiltakshaver Axer Eiendom lagt frem et nytt planforslag for Sandslimarka 260. Det omfatter et grep der eksisterende kontorbygg på over 11.000 kvadratmeter bevares og transformeres til bolig som hovedformål. Det reguleres også for mulighet til å etablere inntil 1.000 kvadratmeter næring, samt barnehage innenfor planområdet.

– Transformasjon gir mulighet til å videreføre områdets identitet, og samtidig skape et spennende boligområde. I tillegg til påbygg på eksisterende bygg, er det foreslått et grep med ny blokkbebyggelse langs bybanetraseen. Denne bebyggelsen bygger videre på grepet fra kommende bebyggelse på Sandsli stasjon, fremgår det av planforslaget.

I tillegg er det planlagt et rekkehusområde øst i planområdet, mot friområdene Skranevatnet. Totalt legger planforslaget til rette for ca. 220 boliger, barnehage og næringsareal – totalt 27.700 kvadratmeter.

– På grunn av områdets beliggenhet tett på bybanestoppet i Sandslimarka, beslutning om å bevare eksisterende bygningsmasse, og lav parkeringsdekning, skårer forslaget godt på klimanormberegning. Det foreslås tilknytting til fjernvarmenettet, heter det i planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Ragde Eiendom selger 150 leiligheter i Sandviken

Nyheter / torsdag 11. juli 2024

Får på plass flere leietakere i Bergen sentrum

Nyheter / fredag 5. juli 2024

Lakseoppdretter sikrer seg nok et prestisjebygg i Bergen

Nyheter / fredag 5. juli 2024

Vil bygge 170 leiligheter på Wergeland

Nyheter / onsdag 3. juli 2024

Har bidratt med minst 170 mill. i Damsgårdssundet

Nyheter / onsdag 3. juli 2024

Jakter 7.000 kvm i Bergen

Nyheter / mandag 1. juli 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no