Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Illustrasjon av prosjektet i Sætervegen. (Opus / Sweco Architects)

Her vil Nåbo bygge 76 leiligheter

I tillegg til leiligheter åpner planforslaget for rekkehus.

Tore Årdal

onsdag 26. juni 2024 21:00 (Oppdatert 3. juli 2024 19:37 )

På vegne av Nåbo AS foreslår Opus – i samarbeid med Sweco Architects – detaljregulering av et område på Skjold i Fana bydel. Planforslaget åpner for rekkehus, blokkbebyggelse og kombinert bebyggelses- og anleggsformål, hvor formålene bolig, forretning, kontor og bevertning inngår. Eksisterende bygg innenfor utbyggingsområdet forutsettes revet.

Skisseprosjekt viser 76 enheter fordelt på to lavblokker som henvender seg mot en urban setting langs Fanavegen, terrasseblokk som ligger skjermet i hagen bak, og rekkehus på øvre nivå/kolle. Mellom bebyggelsen dannes flere nivå med skjermet gårdsrom og uteareal for lek og opphold. Byggene langs Fanavegen har brudd i fasaden for å sikre et finmasket gateløp. Alle enheter har stille side.

– I planområdet er det skissert en fortetting som vil transformere eksisterende spredt småhusbebyggelse og komplementere ny blokkbebyggelse i sør. Ny bebyggelse vil slik danne en overgang mellom mer urbane strukturer langs Fanavegen og omkringliggende småhusbebyggelse.

– Nye bygg skal gis en god materialbruk og en utforming med høy estetisk og arkitektonisk kvalitet. Farger på bygg skal være innenfor en dempet fargepalett og i tråd med omkringliggende omgivelser, fremgår det av planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Ragde Eiendom selger 150 leiligheter i Sandviken

Nyheter / torsdag 11. juli 2024

Får på plass flere leietakere i Bergen sentrum

Nyheter / fredag 5. juli 2024

Lakseoppdretter sikrer seg nok et prestisjebygg i Bergen

Nyheter / fredag 5. juli 2024

Vil bygge 170 leiligheter på Wergeland

Nyheter / onsdag 3. juli 2024

Har bidratt med minst 170 mill. i Damsgårdssundet

Nyheter / onsdag 3. juli 2024

Jakter 7.000 kvm i Bergen

Nyheter / mandag 1. juli 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no