Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FIKK EKSTRAREGNING: Nordea Liv Eiendom mener Sweco ikke gjorde jobben sin som rådgiver da Nordea kjøpte denne eiendommen i 2017. Hordaland tingrett har nå frifunnet Sweco for anklagene. Foto: Torgeir Hågøy

Nordea Liv Eiendom tapte søksmål mot Sweco

Krevde erstatning etter rådgivningsoppdrag i forbindelse med eiendomskjøp, men fikk ikke medhold i Hordaland tingrett.

Thor Arne Brun

onsdag 24. mai 2023 10:47 (Oppdatert 23. august 2023 13:32 )

I desember i fjor omtalte Estate Vest at Nordea Liv Eiendom har saksøkt konsulentkjempen Sweco. Søksmålet har bakgrunn i Olav Kyrres gate 22 i Bergen.

– Nordea Liv Eiendom har saksøkt Sweco med krav om erstatning på bakgrunn av en teknisk due diligence utarbeidet i forbindelse med kjøp av eiendommen Olav Kyrres gate 22 i 2017, forklarte Swecos advokat Christian Nyvold til Estate Vest i desember.

Samtidig ble det kjent at rettssaken skulle finne sted i Bergen tinghus mars i år.

Krevde 7,75 millioner

Nå har dommen kommet, og her fremgår det at Nordea Liv ikke har nådd frem med sine krav. Nordea Liv Eiendom krevde til sammen 7,75 millioner i erstatning av Sweco. Hordaland tingrett mener Nordea Liv Eiendom ikke har krav på noe som helst, og i den ferske dommen er Nordea Liv Eiendom dømt til å betale Swecos sakskostnader på 316.000 kroner.

Nordea Liv Eiendom har argumentert med rådgivningsfeil fra Swecos side, ved at de bærende konstruksjonene på bygget viste seg å ikke bestå av kun betong, men også av stål. Nordea Liv Eiendom kjøpte eiendommen for 275 millioner kroner i 2017. Nordea har gjort gjeldende at Swecos tilstandsanalyse og rapport ved kjøpet var mangelfull, ettersom den ikke inneholdt opplysninger om at bærekonstruksjonen i bygget var av ikke-brannisolert stål.

Som følge av at de bærende konstruksjonene inneholdt stål, måtte de brannisoleres, som ga Nordea Liv Eiendom en ekstrakostnad under rehabiliteringen av bygget. Det er denne kostnaden de har krevd dekket av Sweco.

Hordaland tingrett har altså kommet til at det ikke er grunnlag for erstatning og at Sweco skal frifinnes.

– Nordea fulgte ikke opp

– Retten kan ikke se at det var særlig avtalt i kontrakten mellom partene at Sweco, som del av oppdraget, skulle innhente særskilt grunnlagsmateriale eller byggesaksdokumenter. Sweco etterspurte videre spesifikt byggesaksdokumentene fra Nordea. Slik retten ser det var Nordea i utgangspunktet derfor ansvarlig for å fremskaffe disse, skriver retten og fortsetter slik:

– Nordea fulgte ikke opp videre da selger ikke besvarte forespørselen om byggesaksdokumentene, noe de etter rettens syn var nærmest til å gjøre i denne situasjon, særlig også sett i lys av at de var bistått av Eiendomshuset Malling AS som «transaction manager».

– Sett i lys av at bygget eller funn for øvrig heller ikke ga noen indikasjon på at det kunne være mangler ved brannisoleringen, kan ikke retten se at det at Sweco har opptrådt uaktsom eller i strid med faglig forsvarlig handlemåte ved å ikke oppdage denne type skjult mangel, som ikke kunne avdekkes uten større inngrep i bygningsmassen, slutter Hordaland tingrett.

Dommen er ikke rettskraftig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Ragde Eiendom selger 150 leiligheter i Sandviken

Nyheter / torsdag 11. juli 2024

Får på plass flere leietakere i Bergen sentrum

Nyheter / fredag 5. juli 2024

Lakseoppdretter sikrer seg nok et prestisjebygg i Bergen

Nyheter / fredag 5. juli 2024

Vil bygge 170 leiligheter på Wergeland

Nyheter / onsdag 3. juli 2024

Har bidratt med minst 170 mill. i Damsgårdssundet

Nyheter / onsdag 3. juli 2024

Jakter 7.000 kvm i Bergen

Nyheter / mandag 1. juli 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no