Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Vestlandshuset. Foto: Morten Wanvik / Vestland fylkeskommune

Statsforvalteren om at fylkeskommunen hemmeligholder leiekontrakter: – Ikke krav på innsyn

– Vi mener at Vestland fylkeskommune har lagt vekt på saklige og relevante momenter i sine vurderinger, og at disse ligger innenfor de rettslige rammene for offentleglova med tilhørende retningslinjer, uttaler Statsforvalteren i Vestland.

Tore Årdal

tirsdag 16. april 2024 17:40 (Oppdatert 23. mai 2024 10:29 )

Estate Vest har i flere artikler omtalt at Vestland fylkeskommune ikke vil gi innsyn i leiekontraktene som er inngått for Vestlandshuset. Flere av etasjene i prestisjebygget ved Bergen bystasjon er leid ut til private aktører. Blant disse er det internasjonale revisjonsfirmaet Mazars (toppetasjen i nordre tårn), Handelsbanken (tiende etasje) og Harris Advokatfirma (åttende og niende etasje).

Fylkeskommunens begrunnelse for at innsyn ikke gis, er at «dette er leiekontrakter for fylkeshuset, og ved å offentliggjøre leiepriser og andre vilkår, vil dette kunne svekke Vestland fylkeskommune sin forhandlingsposisjon med nye leietakere».

Estate Vest har klaget avslaget inn for Statsforvalteren i Vestland. Sistnevnte har nå konkludert med at «det er grunnlag for å stadfeste avgjørelsen om å avslå innsynskravet».

– Vi mener at Vestland fylkeskommune har lagt vekt på saklige og relevante momenter i sine vurderinger, og at disse ligger innenfor de rettslige rammene for offentleglova med tilhørende retningslinjer, skriver Statsforvalteren i et brev til Estate Media.

I Statsforvalterens gjennomgang av sakens opplysninger, og de aktuelle leiekontraktene, vurderer de at disse inneholder opplysninger som omfattes av unntaksbestemmelsen i offentleglova § 23 første ledd.

– Selv om Vestland fylkeskommune ikke driver med utleie av kontorlokaler som sin kjernevirksomhet, mener vi likevel at fylkeskommunen konkurrerer på lik linje som andre aktører i markedet når det gjelder denne utleievirksomheten. Vi mener at det er tilstrekkelig godtgjort at innsyn i leiepriser og betingelser i de ulike leiekontraktene, vil medføre en reell fare for at Vestland fylkeskommune får svekket sin forhandlingsposisjon i fremtidige forhandlinger om utleie av kontorlokaler, heter det i brevet.

Statsforvalteren vurderer derfor at offentleglova § 23 første ledd gir hjemmel for å unnta opplysninger i de aktuelle leiekontraktene fra innsyn.

I tilfeller hvor det «kan» gjøres unntak fra innsyn, skal det alltid gjøres en merinnsynsvurdering etter offentleglova § 11.

– I denne saken mener vi at det er gjort en tilstrekkelig konkret merinnsynsvurdering. Selv om vi støtter klagepåstanden om at det kan være av stor offentlig interesse hvordan Vestland fylkeskommune forvalter sin rolle som utleier av kontorlokaler i et offentlig finansiert bygg i Bergen sentrum, så kan vi likevel ikke se at den offentlige interessen knyttet til innsyn i prisopplysninger og betingelser i de enkelte leiekontraktene veier tyngre enn behovet for unntak. I denne sammenheng registrerer vi også at dere har fått opplysninger om det totale omfanget av leieinntekter og omfanget av utleievirksomheten, skriver Statsforvalteren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Odfjell Land kjøper utviklingstomt på Kokstad

Nyheter / mandag 27. mai 2024

Har aldri opplevd maken til interesse for boligprosjekt

Nyheter / søndag 26. mai 2024

Nærmer seg 100 millioner i leieinntekter

Nyheter / torsdag 23. mai 2024

Penger i kassen gir flere studentboliger i vest

Nyheter / onsdag 22. mai 2024

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Nyheter / tirsdag 21. mai 2024

Slitt industritomt skal forvandles til et attraktivt sted å bo og jobbe

Nyheter / torsdag 16. mai 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no