Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

6.000 KVM: ByBo ønsker å rive eneboligene rett øst for Haukeland universitetssykehus, og oppføre 3 bygningskropper med et samlet bruksareal på ca. 6.000 kvadratmeter.

Vil bygge 80 boliger ved sykehuset

Planområdet er beliggende rett øst for Haukeland universitetssykehus, og består i dag av fire eneboliger.

Tore Årdal

onsdag 31. januar 2024 10:41 (Oppdatert 15. april 2024 8:03 )

På vegne av ByBo-selskapet Haukelandsbakken AS har Opus bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten for Haukelandsbakken 28-34. Selskapet ønsker å utvikle eiendommen til boligformål, samt transformere dagens boliger til en tettere boligstruktur. I kommuneplanens arealdel, KPA 2018, er området satt av til byfortettingssone, sone 2.

Det ble i januar 2020 avholdt veiledningsmøte for området, hvor det var planlagt en høyere utnyttelse enn hva som fremmes i dette planinitiativet. Det ble avholdt nytt veiledningsmøte i september 2023, hvor byplan ikke ville anbefale å fortsette med en planprosess på grunn av areal- og terrengmessige konsekvenser knyttet til nødvendig skredsikring av området.

Forslagsstiller ønsker at en planprosess skal utrede og avklare behov for skredsikringens omfang og plassering. Det fremmes derfor planinitiativ og ønske om oppstartsmøte.

– På grunn av overnevnte vil det fokuseres ekstra på skredsikring og arealbeslag i planinitiativet. Andre problemstillinger som vil ses nærmere på, og avklares i planprosessen, vil i hovedsak være naturmangfold knyttet til skredsiking, forhold til byfjellsgrensen og naturkorridor og stedstilpasset arkitektur og typologi, skriver Opus i planinitiativet.

Eiendommene ligger rett øst for Haukeland universitetssykehus, og har tilkomst via den kommunale vegen Haukelandsbakken. Planområdet består av fire eneboliger med eget parkeringsareal / garasje og hageanlegg, og deler av kommunal vei Haukelandsbakken.

Nærområdet bærer preg av en blandet utbygging med næring, sykehus, utdanningsvirksomhet, annen helserelatert virksomhet, boliger, gravplass og grøntområder. Rett øst grenser eiendommene til byfjellsgrensen og fjellet Ulriken. Boligbebyggelsen i området består for det meste av eneboliger, flermannsboliger og rekkehus.

Fylkesveg 585 Haukelandsveien går sørvest for eiendommene. Rett sør for planområdet ligger stasjonen til taubanen til Ulriken. Planområdet ligger sentralt i forhold til større arbeidsplasser, skoler, barnehager, infrastruktur, friluftslivsområder, og det er kort avstand til bybanestopp og Bergen sentrum.

Planen tar i utgangspunktet høyde for ca. 80 nye leiligheter fordelt på 3 bygningskropper, med et samlet BRA på ca. 6.000 kvm. Byggene vil trappes ned fra øst mot vest, med planlagt byggehøyde på 5 etasjer mot fjellveggen i øst.

– Hvordan byggehøydene i nedtrappingen mot vest vil være, vil avklares i den videre planprosessen. Ved å trappe ned bebyggelsen, vil man kunne utnytte tomten på en god måte, samtidig som man legger til rette for gode solforhold og uteplasser mellom bebyggelsen og på tak. Overgangen mellom tiltaket og området rundt, spesielt mot Haukelandsbakken og nabobebyggelsen, vil også bli mer skånsom, skriver Opus.

Parkering foreslås i anlegg under terreng og bebyggelsen, med lav parkeringsdekning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Ragde Eiendom selger 150 leiligheter i Sandviken

Nyheter / torsdag 11. juli 2024

Får på plass flere leietakere i Bergen sentrum

Nyheter / fredag 5. juli 2024

Lakseoppdretter sikrer seg nok et prestisjebygg i Bergen

Nyheter / fredag 5. juli 2024

Vil bygge 170 leiligheter på Wergeland

Nyheter / onsdag 3. juli 2024

Har bidratt med minst 170 mill. i Damsgårdssundet

Nyheter / onsdag 3. juli 2024

Jakter 7.000 kvm i Bergen

Nyheter / mandag 1. juli 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no