Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Nærområdet består av boligbebyggelse, hovedsakelig eneboliger og rekkehus, samt noen blokker. Ill: Tippetue Arkitekter

Har planer om 45 boliger og 1.500 kvm næring

Bergen Kran og Montasje AS vil rive det eksisterende bygget i Haakonsvernveien, og gå i gang med et boligprosjekt.

Tore Årdal

torsdag 4. mai 2023 10:02 (Oppdatert 1. juni 2023 9:10 )

På vegne av Bergen Kran og Montasje AS har Vill Plan bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten for Haakonsvernveien 61. Formålet med planen er å endre arealbruk fra dekkbutikk / verksted til kombinert bolig og næring (handel).

Eksisterende bygg har et bruksareal på 2.772 kvadratmeter, og inneholder vaskehall, smørehall, verksted, lager, oppholdsrom / pauserom, garderober og kontor. Bygget har vært påbygd i flere omganger.

– Bygget er vurdert å hverken kunne bygge opp under det plangrepet som nye formål krever eller tilfredsstille de bygningstekniske kravene som planlagt utbygging stiller, fremgår det av planforslaget.

Nærområdet består av boligbebyggelse, hovedsakelig eneboliger og rekkehus, samt noen blokker. Mot nord, ca. 1 km i luftlinje, ligger Loddefjord sentrum med en rekke tilbud innen handel, aktiviteter, næring mv.

– Tomtens kvaliteter med hensyn til sol og støyforhold har gitt føringer for hvordan den nye bebyggelsen kan plasseres. Ved å legge bygget med dagligvarer / butikk i nordenden på tomta, og boligene delvis på tak av butikk og delvis på den midte delen av tomta, skjermes det beste utearealet med hensyn til sol og støy på tomtens sør-ende, heter det i planforslaget.

Innledende plangrep viser en bebyggelse bestående av tre hovedvolum som gir et areal på 1.500 kvadratmeter næring (dagligvarebutikk og apotek) samt 45 boenheter med tilhørende boder og parkering. Det tilsvarer en utnyttelse (% BRA) på mellom 80 og 90 prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kjøper Tesla-eiendom i Førde

Nyheter / torsdag 1. juni 2023

Kjøpte av Trond Mohn-selskap – nå er leietakeren konkurs

Nyheter / torsdag 1. juni 2023

Ahlsell leier stort på Minde

Nyheter / torsdag 1. juni 2023

Kultur, bevertning og interiør til Kronstadparken

Nyheter / onsdag 31. mai 2023

Salg av to Porsche-senter ga gode tall

Nyheter / tirsdag 30. mai 2023

Skanska kjøper tomt på Skjoldskiftet

Nyheter / fredag 26. mai 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no