Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TOPPER: Nancy Jøssang og Opus topper listen over de selskapene med flest innsigelser til den nye KPAen. (Foto: Morten Wanvik)

Hun leverte flest innspill til den nye KPAen

Kommunen har mottatt hele 600 innspill på den nye KPAen. Flest innspill kom fra planselskapet Opus, som sendte inn hele 31 innspill til planen.

Torgeir Hågøy

fredag 16. februar 2018 12:51 (Oppdatert 13. mai 2018 22:08)

– Dette er bare de innspillene vi har anbefalt våre kunder å gå videre med. Vi har i tillegg en hel del innspill som vi har frarådet å gå videre med fordi de i for stor grad er i strid med overordnet plan, sier daglig leder i Opus, Nancy Jøssang. 

Ikke overrasket
Kommuneplanens arealdel (KPA) engasjerer. Det skulle egentlig bare mangle siden den er det viktigste redskapet mellom kommunen og utbyggerne. Her legger kommunen retningslinjene for hvordan Bergen skal utvikles de neste årene. Det viktigste hovedtrekket er økt fortetting i syv utvalgte områder. Dette har fått både privatpersoner og utbyggere til å engasjere seg, og på vegne av sine kunder har altså Opus levert inn hele 31 innspill til den nye KPAen.
– Jeg er ikke overasket over at vi var det selskapet som leverte inn flest innspill. Vi er det største private planselskapet i Bergen og det er derfor naturlig at vi også var det selskapet som leverte flest innspill på vegne av våre kunder, sier Jøssang.

Blå bybane
Hun forteller at alle innspille de har levert inn ligger utenfor de syv fortettingsområdene. Flere av innspillene handler om utbyggingsområder som med den nye fortettingsstrategien kan bli nektet videre utvikling, noe som for utbyggere som allerede har brukt betydelige midler på prosjektene selvfølgelig vil være uheldig. En annen kategori innspill er for områder i randsonen eller mellom etablerte boligområder som har god kollektivdekning i dag i form av allerede etablert busstilbud, men som faller utenfor 600 meter gangavstand til landbasert bybane. Disse områdene har etablerte tilbud som barnehage, skole og butikk og egner seg til videre fortetting.
– Men det handler også om etableringen av en blå bybane, altså at vi tar vannveien tilbake som en viktig transportåre. For utviklingsområdene både på Laksevåg, Simonsviken og hele Sandviken ut til NHH ville en slik løsning vært forløsende for storstilt fortetting av Bergen sentrum uten økt forurensning fra personbiltrafikk. Med en slik løsning kan Bergen nå sitt mål om fortetting av sentrumssonen, sier Jøssang.

Ikke alene
Opus er imidlertid ikke de eneste som har levert innspill. En oversikt fra NRK viser at advokatfirmaet Harris med i overkant av 20 innspill kom på andreplass i antall innspill. Deretter kommer Sweco med ti innspill. Lars Erik Grytdal, Ard arealplan, Asplan Viak og Ola B. Siverts i Cubus leverte også inn flere innspill. Alt i alt viser innspillene at KPAen engasjerer.

(Visited 643 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Solgte to leiegårder

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Bygger boliger for 272 mill.

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

BOB satser på delingsøkonomi

Nyheter / tirsdag 11. desember 2018

Vil ha 45 millioner på Kokstad

Nyheter / mandag 10. desember 2018

Skal oppføre bygg på 8.000 kvm

Nyheter / fredag 7. desember 2018

Utvider Midtunbygget med 3.500 kvm

Nyheter / onsdag 5. desember 2018

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no