Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Gaute Baarøy (t.v.), partner og leder for planavdelingen i A/STAB sammen med Arne Christian Landsvik. (Foto: Torgeir Hågøy)

Enorme gebyrforskjeller – Bergen er på pristoppen

En gjennomgang av gebyrregulativene for bygge - og plansaker i landets største byer avdekker store prisforskjeller.

Torgeir Hågøy

onsdag 15. november 2017 10:00 (Oppdatert 8. mai 2018 7:23)

Vi ønsket å se på hva de fire største byene i Norge tok i gebyr for å behandle plan- og byggesaker. Oppgaven skulle vise seg langt mer komplisert enn vi først hadde trodd, og vi så oss derfor nødt til å søke hjelp hos konsulentselskapet A/STAB.
– Det har ikke vært helt enkelt å komme frem til svar som vi er helt sikre på er riktig, sier partner og advokat i A/STAB, Arne Christian Landsvik som også har fått hjelp av sin kollega Gaute Baarøy til å gå gjennom gebyrregulativene.

Dobbelt så dyr som Stavanger
De har gått gjennom tre tenkte tilfeller, a) en privat reguleringsplan på 5000 kvadratmeter med et bygg på 5000 kvadratmeter, b) en byggesak hvor utvikler ønsker å bygge et 5000 kvadratmeter stort boligbygg og c) en byggesak hvor utbygger ønsker å bygge et 5000 kvadratmeter stort næringsbygg.
– Det er overraskende mange ulikheter i regulativenes oppbygning og beregningsmetode – både mellom kommunene og i det enkelte gebyrregulativ. På noen punkter er regulativene i tillegg uklare. Dette medfører redusert forutsigbarhet når gebyr skal beregnes. Såkalte gebyrkalkulatorer kan være til hjelp, men så lenge regulativet er uklart, vil det svekke forutsigbarhet for utbyggere, sier Landsvik.
For eksempel a), altså en detaljregulering av en tomt på 5000 kvadratmeter til 5000 kvadratmeter bolig, så vil det koste 287.500 kroner i samlet plangebyr i Bergen kommune, men kun 147.210 kroner i Stavanger kommune. Bergen er med andre ord omtrent dobbelt så dyr som Stavanger og også betydelig dyre enn de andre byene. I Oslo ville det samme eksempelet kostet 225.020 kroner, mens det i Trondheim ville kostet 175.510 kroner.

Enda dyrere på byggesak
De virkelig store ulikhetene mellom kommunene viser seg imidlertid først i selve byggesaksprosessen. Dersom man byggemelder 60 nye boligenheter i Bergen kommune vil det utløse et byggesaksgebyr på hele 842.700 kroner, uavhengig av boligenes størrelse. I Stavanger derimot beregnes byggesaksgebyret kun utfra byggets tiltaksklasse og antall etasjer og vil utgjøre 89.600 for et fire etasjer bygg, uansett antall enheter. Prisene i Bergen er dermed nesten ti ganger så høye som i Stavanger.
Tilsvarende ville lignende prosjekter i Oslo og Trondheim gitt gebyrer på 360.350 kroner og 335.640 kroner.

Boligbygg Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Total  kr 585 370  kr 1 032 850  kr 511 150  kr 236 810
Plangebyr  kr 225 020  kr 287 500  kr 175 510  kr 147 210
Byggesaksgebyr (bolig)  kr 360 350  kr 842 700  kr 335 640  kr 89 600
(Visited 572 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Ambisiøst boligprosjekt på Nordnes

Nyheter / fredag 16. november 2018

Vil bygge 48 leiligheter i Fana

Nyheter / torsdag 15. november 2018

Storprosjekt på Kokstad

Nyheter / onsdag 14. november 2018

Kygo med planer for Bergens dyreste bolig

Nyheter / onsdag 14. november 2018

Solgte sjøeiendom ved byfjorden

Nyheter / tirsdag 13. november 2018

Nå tar det av i Bergen

Nyheter / mandag 12. november 2018

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no