Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

MÅ TA MULIGHETENE: Sturla Hjelmervik og Entra vil bygge mer i Bergen. Her er han sammen med Jorunn Nerheim som er regiondirektør i Entra. (Foto: Torgeir Hågøy

Grip mulighetene, Bergen!

KOMMENTAR: Bergen har fantastiske muligheter!  Som Vestlandets hovedstad er Bergen det naturlige tyngdepunkt og vekstsentrum for en livskraftig landsdel som mange liker å kalle «gullkysten.»

Kommentar

mandag 15. februar 2016 5:00 (Oppdatert 19. februar 2018 11:24 )

Av Jorunn Nerheim, Entra

Vi vet at befolkningsveksten er størst i byene, så også i Bergen. Hvor stor denne skal bli, og hvordan den kan bli til det beste for Bergen og hele Vestlandet, avhenger av om vi griper de mulighetene vi nå har til å styre denne utviklingen i riktig retning.

På Bergenskonferansen litt tidligere i år, uttalte professor Jørn Rattsø seg om hvordan befolkningsveksten på anslagsvis 75 000 nye innbyggere i Bergensregionen de neste 10 til 15 årene best kan utnyttes.  Hans klare råd var at det beste man kan gjøre for hele Vestlandsregionen, er å tilrettelegge for at Bergen skal blomstre!  Dette vil hele Vestlandet tjene på!  Det betyr, slik jeg ser det, at det må tilrettelegges for nye boliger, næringsarealer, service og handel.  Dette gjelder spesielt Bergen sentrum.

Det er viktig å ta godt vare på det historiske bysentrum, men i områder som Nygårdstangen og havneområdene ligger det godt til rette for videreutvikling og den fortetting sentrum trenger.

Dersom disse områdene transformeres på riktig måte, kan Bergen ta nye og riktige skritt inn i fremtiden.  Dette vil kunne gi vekst og utvikling, og befeste Bergen som Vestlandets hovedstad og Norges nest største by. Helhetlig plan, gode og effektive prosesser som leder frem til beslutninger, og infrastruktur er nødvendig. Dette krever politisk mot og gjennomføringsevne. Hvilken visjon ligger til grunn for byutviklingen?  Hvordan kan vi komme i gang slik at ikke Bergen går glipp muligheter for etablering og vekst?

Dersom en ikke klarer dette, vil veksten skje andre steder i landet.  Lenge har Stavanger og Trondheim hatt ord på seg for å være vel så dynamiske og attraktive områder å etablere seg i.

For mange virksomheter koker det ned til spørsmålet om hvor er det mest attraktivt å etablere seg? Min erfaring er at mange bedrifter ønsker å være i sentrum, men da må det legges til rette for det. Slik det har vært hittil, har det i svært liten grad vært bygget nye næringsareal i sentrum.

Når vi vet at fremtidens jobbreiser i stor grad må skje med kollektivtransport, er dette nok et argument for å komme i gang med fortettingen av sentrum og spesielt rundt kollektivknutepunktene.  Da er det viktig at en kommer videre med eksempelvis planene for utvikling av Bygarasjen.  Parkering må i fremtiden løses i underjordiske anlegg eller i fjell.  Bygarasjen dekker et alt for verdifullt område til at dagens bruk kan forsvares.

Min drøm er at vi evner å følge professor Jørn Rattsø sitt råd – at Bergen vil blomstre!  Da må sentrum utvikles til gode områder der det både er attraktivt å bo og arbeide.  Dit bedriftene ønsker å etablere seg, for det er nettopp der en må være for å utvikle seg videre og vokse. Det er her en kan leve det gode liv i byen.  Vi må gripe mulighetene og komme i gang – til beste for byen og Vestlandet!

LES OGSÅ: Kontorbygg i delingsøkonomien

LES OGSÅ: Om å bygge en by

LES OGSÅ: Tilfeldigheter eller muligheter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Storplanen på Laksevågneset ble stoppet – nå er NCC i gang igjen

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Har snart solgt halvparten i Knarvik

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Startet salget med et knall på Paradis

Nyheter / tirsdag 3. oktober 2023

Samler 140 eiendomstalenter i Bergen-regionen

Nyheter / søndag 1. oktober 2023

– Tregt transaksjonsmarked, men også unike muligheter

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Bystyret vedtok Postens plan på Kokstad

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no