Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

POSITIV: – Vi har hatt veldig stor tro på dette hele tiden, og får to av bybanestoppene på våre eiendommer, sier prosjektsjef Christer Mæhlum i Axer Eiendom.

Har omfattende boligplaner i Åsane

Axer Eiendom har tre prosjekter knyttet til det nye bybanestrekket til Åsane. Selskapets prosjektsjef, Christer Mæhlum, tror ikke en omkamp om Bybanen vil påvirke fremdriften i prosjektene.

Tore Årdal

torsdag 9. november 2023 8:10 (Oppdatert 30. november 2023 9:25 )

Bystyrevedtaket i mai om Bybanen til Åsane var gode nyheter for Axer Eiendom, som har posisjonert seg for knutepunktutvikling i Bergen. Selskapet har tre prosjekter knyttet til det nye bybanestrekket: Ervikveien, Griggastemma og Langarinden.

Nå ser det imidlertid ut til å bli omkamp om bystyrevedtaket. Prosjektsjef Christer Mæhlum i Axer Eiendom tror ikke dette vil påvirke fremdriften i prosjektene.

– Det er jo bare omkamp om Bryggen, og jeg tenker at vi skal klare å jobbe med våre prosjekter parallelt med dette, samtidig som vi opprettholder fremdriften. Vi skal melde oppstart på alle tre prosjektene samtidig. Vi ønsker å utvikle prosjekter i tråd med kommunens ambisjoner, ved å utvikle moderne og fremtidsrettede boligområder med plass til alle generasjoner, i tillegg til at vi tar vare på natur og mangfold, sier Mæhlum.

– Vi har jo hatt veldig stor tro på dette hele tiden, og får to av bybanestoppene på våre eiendommer, legger han til.

Mæhlum påpeker at det ikke har vært bygget så mye variert bebyggelse i Åsane de senere årene, men det er noe Axer ønsker å gjøre noe med.

– Jeg synes vi har lykkes godt med våre knutepunktprosjekter. I alle våre prosjekter har vi hatt kjøpere i alle aldre og ulike livssituasjoner. Det gir et variert og godt bomiljø i nabolaget, sier han.

Utvikles parallelt med Bybanen

I mars 2021 ble det kjent at Axer hadde kjøpt flere eiendommer i Åsane, deriblant Langarinden 2, 4B og 6. Til sammen utgjør eiendommene et samlet planområde på ca. 20 mål. Der ser selskapet ekstra store muligheter for boligutvikling.

I 2021 bestilte Ard Arealplan oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for planområdet. Av henvendelsen til etaten fremgikk det at Axer primært ønsker å bygge boliger og et mindre innslag av næring og handel.

– Området ønskes utviklet parallelt med bybanetraseen, da det er planlagt et fremtidig bybanestopp innenfor planområdet. Det er nest siste bybanestopp før endestoppet som planlegges plassert her. Anbefalingen peker på en fremtidsrettet bebyggelse tuftet på prinsippet om gåbyen i samsvar med Bergen kommunes gåstrategi, het det i henvendelsen til PBE.

Vil utvikle et delsentrum

Planområdet ligger nordøst for Liavatnet i Åsane bydel, nordøst for tettstedet Åsane senter og 12 km nord for Bergen sentrum. Området er omkranset av småhusbebyggelse mot øst, næringsklynge mot sør, Kyrkjekrinsen skole langs veien Åsamyrane mot nord og Liavatnet med Flaktveitveien mot vest.

– Intensjonen er å utvikle et delsentrum der mennesker og det daglige livet er i fokus. Der en har alle nødvendige funksjoner innen gangavstand, samtidig som man har direkte tilkomst til naturen. Et knutepunkt der biler som transportmiddel er underordnet, og mennesker i alle aldre kan finne sin plass, het det i henvendelsen til PBE.

Totalt ble det skissert ca. 300 boliger samt ca. 2.000 kvadratmeter næringsareal.

Ny bystruktur

I 2021 bestilte også Sweco – på vegne av Axer Eiendom – oppstartsmøte for Griggastemma. Foreslått planområde ligger mellom Åsane sentrum og Eidsvåg, lokalisert mellom fylkesvei Ervikveien mot vest og E39 mot øst. Planområdet omfatter vannet Griggastemma med tilgrensende vegetasjon og skogsområder. Arealet innenfor planområdet er i hovedsak ubebygd, men omfatter noe småhusbebyggelse og veiarealer.

Planinitiativet omfatter et planområde på ca. 102 mål, og har intensjon om å tilrettelegge for sentrumsutvikling knyttet til fremtidig bybanestopp nordøst for Griggastemma, med formålene bolig, handel, service, kultur og næring. Det foreslås å legge til rette for ny bystruktur med sentralt byrom lokalisert ved fremtidig bybanestopp. Størrelsen på utbyggingsareal i planinitiativet er estimert til mellom 60.000–80.000 kvm BRA.

Forslagsstiller la til grunn at lokalisering av banetrasé og holdeplass på østsiden av Griggastemma er avklart, og ønsker å samkjøre planprosessene for å tilrettelegge for gode løsninger og en fremtidsrettet bydel.

De nevnte planene ble stilt i bero, men etter bystyrevedtaket i mai, kunne Axer kan gå i gang med reguleringsarbeidet igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bergen-aktør med storkjøp i nord

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Transaksjoner i Bergen: – Økt interesse for bolig

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Lavere leiekostnader og CO2-utslipp på Kokstadflaten

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Fortetting på Kristianborg bybanestopp på høring

Nyheter / tirsdag 28. november 2023

Vant arkitektkonkurransen på Nygårdstangen

Nyheter / mandag 27. november 2023

Nygaarden hedret med Arkitektur- og byformingsprisen

Nyheter / fredag 24. november 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no