Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

LØE GJENOPPBYGGES: Eksisterende løe blir liggende sentralt i tunet og foreslås revet og gjenoppbygget. Den tilrettelegges med fellesfunksjoner og leiligheter. Ill: En til En Arkitekter

Her kan det komme 22 boliger

Prosjektet til Kronheim Invest AS består av både rekkehus og leiligheter.

Tore Årdal

søndag 17. januar 2021 17:37 (Oppdatert 7. mars 2021 20:59 )

På vegne av Kronheim Invest AS foreslår En til En Arkitekter detaljregulering for et område ved Steinsvikvegen mellom Søreide og Steinsviken i Ytrebygda bydel.

Planforslagets hovedformål er å regulere deler av eiendommen til boligformål, bestående av rekkehus og leiligheter fordelt på ca. 22 boenheter, med tilhørende uteoppholdsareal og infrastruktur.

Som del av planforslaget foreslås det å regulere og utbedre T-krysset mellom Grunnane og Steinsvikvegen, etablere fortau langs fylkesveg Steinviksvegen og kommunal veg Grunnane, samt snarveger til bussholdeplass via privat veg Østre Nordeidbrekka.

Viktige tema i planprosessen har vært utnyttelsesgrad, byggehøyder, arkitektur, nabohensyn, kulturminner og trafikale forhold.

– På grunn av dårlig tilstand, legger planforslaget opp til at løen rives og gjenoppbygges, med tilsvarende materialitet. Silo og låvebro ved løen kan bevares, og materialer kan gjenbrukes der det er hensiktsmessig, heter det i planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.  Løen får ny bruk i form av sykkelparkering, boder og leiligheter.

Plan-og bygningsetaten slutter seg i utgangspunktet til hovedformålet og det planfaglige grepet, men mener planforslaget må reduseres.

Ifølge Purehelp eies Kronheim Invest AS av Martin Kronheim og Gisle Kronheim.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Profier vil gjøre dette neset til «Bergens beste sted å bo»

Nyheter / tirsdag 9. mars 2021

Vil utvide med næringsareal og 15 boliger

Nyheter / søndag 7. mars 2021

Vil ha 35 mill. for denne eiendommen på Kokstad

Nyheter / torsdag 4. mars 2021

Fra hotelltrainee til 145 mill. i leieinntekter

Nyheter / torsdag 4. mars 2021

Næringstomt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 3. mars 2021

Har kuttet fra 38 til 23 boliger

Nyheter / tirsdag 2. mars 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no