Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

BYBANESTOPP: Planområdet ligger sør for og i gangavstand til bybanestoppet på Fantoft. Ill: Brick Visual/LINK arkitektur

Her kommer det 50 leiligheter

Kråkehaugen AS skal oppføre fire leilighetsbygg utformet som delvis terrassert bebyggelse.

Tore Årdal

søndag 28. april 2019 22:39 (Oppdatert 3. juli 2019 23:36 )

Planarbeidet for det 27,8 dekar store området på Fantoft, langs Fantoftvegen, startet helt tilbake i 2014. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn ved årsskiftet 2015/2016.

Nå er planen omsider banket gjennom av bystyret. Planarbeidet åpner for ca. 50 nye boenheter fordelt på 4 leilighetsbygg utformet som delvis terrassert bebyggelse.

Planområdet ligger sør for og i gangavstand til bybanestoppet på Fantoft.

– Målsettingen med planforslaget er å etablere flere boliger i et allerede etablert boligområde, avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen, nært knyttet til bybanestopp og kollektivtrafikk, heter det i planbeskrivelsen, som er utarbeidet av Opus Bergen.

Der påpeker konsulent- og arkitektselskapet at det i planarbeidet har vært viktig å vurdere spesielt «plassering av ny bebyggelse opp mot landskapets form og gode solforhold, samt at ny bebyggelse skal fungere godt mot nabobebyggelsen».

– Formen er tilpasset tomtens størrelse, og gir optimal utnytting av tomt hva gjelder dagslys. De sammensatte, terrasserte bygningskroppene danner klare, avgrensede uterom som styrker stedets karakter og kvaliteten på boligarealene, skriver Opus Bergen.

Terrassene skal gi beboerne «optimale bokvaliteter og muligheter for et godt liv både inne og ute». Mot veien bidrar slangestrukturen til å danne skjermede uterom som gir gode muligheter for opphold og rekreasjon.

Kråkehaugen AS eies av LAB E-Invest AS, Profier AS og Storm Eiendom AS.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Skal utforme Torget og Bryggen

Nyheter / søndag 7. juli 2019

Fikk nei til næringsbygg

Nyheter / onsdag 3. juli 2019

DNB kjøper Torgallmenningen 6

Nyheter / mandag 1. juli 2019

Bygger Moxy-hotell for Rieber

Nyheter / fredag 28. juni 2019

Her kommer 16 boliger

Nyheter / torsdag 27. juni 2019

Kan utbyggere pålegges å bekoste bybaneutbygging i Bergen?

Nyheter / onsdag 26. juni 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no