Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

HISTORISK: Prosjektet skal videreføre historisk byggeskikk. Ill: LINK Arkitektur

Her skal det bygges 75 boliger

Rosendahl Industrier AS vil bygge opptil 75 boliger samt småskala næringsformål like ved Fanahammeren.

Tore Årdal

søndag 24. mai 2020 23:56 (Oppdatert 2. juli 2020 9:32 )

– Intensjonen er å gi mulighet for å transformere et bebygget industriområde til et boligområde som reparerer og tilfører nabolaget et godt sted å møtes og Fanabygden noe nytt. Dette skal gjøres gjennom å fortelle den rike kulturhistorien for tomten på en ny måte, heter det i planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Sagavika har gjennomgått store endringer siden fabrikkanlegget ble etablert på midten av 1800-tallet. Den opprinnelige viken ble utfylt på 1970- og 1980-tallet, og bare 3 bygninger fra det gamle fabrikkanlegget er bevart. Kulturmiljøet har likevel betydelige kvaliteter. Langs Fanaelven finnes rester etter bygninger og tidligere kvernhus. Eldre ferdselsårer er bevart, og forteller om bevegelsesmønstre. Både administrasjonsbygningen, lysthuset og arbeiderboligen er synlige vitnesbyrd fra tiden da fabrikken ble anlagt.

– Selv om de første fabrikkbygningene ikke er bevart, er den nye fabrikkbygningen bygget i en tidstypisk funksjonalistisk stil, og den fremstår med stor grad av autentisitet, skriver fagkyndig Opus Bergen i planforslaget, som er basert på LINK Arkitektur sitt konsept fra en arkitektkonkurranse i regi av Rosendahl Industrier.

Les også: Vil oppføre boligblokk på Paradis

Den gamle fabrikkbygningen i Sagavika bevares, og benyttes til næring og/eller bolig.

Planforslaget skal legge til rette for gode møteplasser og tilgang til sjø for alle. Den nye bebyggelsen skal sikre et godt bomiljø med gode uteoppholdsareal, samt «en høy arkitektonisk og materiell kvalitet».

Det skisseres ca. 75 boenheter, hvorav 15 i eksisterende bebyggelse og 60 fordelt på ny småhusbebyggelse på 3 etasjer, samt en ny blokk fra 3 -7 etasjer. Prosjektet rommer også småskala næringsformål.

– Prosessen med regulering av Sagavika startet som et ønske fra forslagstiller om å transformere et bebygget industriområde til et godt sted å bo, og på samme tid ta vare på og formidle den rike kulturhistorien til området. Næringen i området var ikke lenger levedyktig, og området har lenge stått til nedfalls, men med mulighet for transformasjon og utvikling, fremgår det av planforslaget.

Prosjektet skal videreføre historisk byggeskikk, hvor lokal topografi gir føring for bebyggelsens plassering.

– Et fremtidig boligområde i Sagavika har alle muligheter til å være et foregangsområde som viser vei for hvordan vi reparerer «et skadet» sted.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Solgte 45 prosent av prosjektet uten å bruke fem øre på PR

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Unntak og dispensasjon fra plankravet i KPA 2018 §3

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Frydenbø med storsatsing på Damsgård

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Vil rive to hus på Paradis og bygge dette

Nyheter / tirsdag 30. juni 2020

Tjente 276 mill. etter perfekt timet salg

Nyheter / torsdag 25. juni 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no