Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

8.000 KVM: Neumann Bygg planlegger å oppføre ny bygningsmasse med et bruksareal på opptil 8.000 kvadratmeter. Plankonsulent: A/STAB

Solgte kremtomt i Sandviken – nå vil de bygge her

Neumann Bygg AS må relokalisere virksomheten, ettersom OBOS skal overta sjøfronten i Skuteviken for å bygge boliger.

Tore Årdal

mandag 23. november 2020 6:54 (Oppdatert 17. januar 2021 17:39 )

I 2018 ble det kjent at OBOS hadde kjøpt Neumann-tomten i Sandviken for å bygge boliger. Nå jobber Neumann Bygg AS med å få på plass nye lokaler.

På vegne av selskapet har A/STAB sendt inn en planinitiativ til Bergen kommune for et 23,1 dekar stort område i Fagerdalen 4, som ligger ved Eidsvågneset, ca. 4 km nord for Bergen sentrum i Bergenhus bydel. Området er i dag bebygget med eldre lager- og kontorbygg. Uteområdene er asfaltert.

Transformasjon

– Neumann er av den oppfatning at sjøfronten i Skuteviken passer best til boligformål, og har nå kjøpt eiendommene i Fagerdalen for å relokalisere sin virksomhet dit, heter det i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten.

Neumann Bygg AS ønsker nå å starte opp arbeid med reguleringsplan for området.

I Fagerdalen 4 har det vært drevet trelasthandel siden 1950-tallet, og tomtens beskaffenhet og lokalisering passer Neumann sine behov mye bedre enn deres eksisterende lokaler. Eksisterende bebyggelse på eiendommen har et bruttoareal på ca. 4.800 kvadratmeter.

– Det er ønskelig å transformere hele området som i dag er bebygget, ved å rive eksisterende bygningsmasse som må anses udatert og saneringsmoden. Det planlegges å oppføre ny bygningsmasse med et bruksareal på opptil 8.000 kvadratmeter, som skal benyttes av Neumann Bygg til distribusjonslager for bergensområdet, skriver A/STAB.

Handelsvirksomhet videreføres

Den eksisterende arealkrevende handelsvirksomheten på eiendommen skal videreføres. Omfanget av det areal som skal avsettes til slik handelsvirksomhet «vil avklares i planprosessen, men den planlegges i alle fall ikke å øke i omfang i forhold til eksisterende situasjon».

Den arkitektoniske utformingen av den planlagte bygningsmassen skal være av høy kvalitet og sikre vakre byomgivelser. Bygningsmassen planlegges å oppføres ved bruk av miljøvennlige byggematerialer for å bidra til en reduksjon av bygge- og anleggsbransjens samlende CO2- utslipp.

Neumann er en av Norges største byggevaredistributører, med rundt 300 medarbeidere fordelt på 14 varehus over hele landet, samt et servicekontor i Oslo. Selskapet er en del av konsernet STARK Group – Europas nest største byggevaredistributør.

Neuman Bygg må fraflytte lokalene senest i begynnelsen av 2024. Av referatet fra oppstartsmøtet fremgår det at Plan- og bygningsetaten kan anbefale oppstart av reguleringsarbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her kan det komme 22 boliger

Nyheter / søndag 17. januar 2021

Sykehusbygg blir boliger

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Ny markedssjef i Vestenfjeldske: – Tror flere vil søke mot Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Reitan kjøper to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Midgard Gruppen blar opp 71,8 millioner for 3 leiegårder

Nyheter / tirsdag 12. januar 2021

Toma ansetter i Bergen

Nyheter / tirsdag 12. januar 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no