Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

– Vi mener det overordnede planinitiativet står seg godt, sier utviklingsdirektør Petter Tiltnes i NCC Property Development.

Storplanen på Laksevågneset ble stoppet – nå er NCC i gang igjen

NCC Property Development ønsker å bygge ca. 40.000 kvm boliger, 5.500 kvm næring samt et badeanlegg.

Tore Årdal

onsdag 4. oktober 2023 16:28 (Oppdatert 30. november 2023 9:25 )

I desember i fjor skrev Estate Vest at Plan- og bygningsetaten (PBE) hadde stoppet NCC Property Development sin plan for Laksevågneset.

NCC Industry hadde eid den 16,5 dekar store industritomten ytterst på Laksevågneset siden 2011, da søsterselskapet NCC Property Development i 2017 gjorde en pre-studie av tomten. En mulighetsanalyse utført av Asplan Viak viste et utbyggingspotensial på 45.000 kvadratmeter. Dette var konkretisert med ca. 40.000 kvm BTA bolig og 5.500 kvm (BRA) næring.

I juni i fjor bestilte Vill Plan oppstartsmøte hos PBE for eiendommen, men så valgte etaten altså å stopp den fordi «det er svært viktig at arbeidet på Laksevåg sees i en større sammenheng ettersom det pågår flere offentlige og private planer på Laksevåg».

Nå har Vill Plan bestilt nytt veiledningsmøte for eiendommen. I henvendelsen til PBE viser rådgivningselskapet til at bystyret i juni, gjennom revidert budsjett, gjorde vedtak om å starte opp igjen detaljreguleringen av Laksevågneset.

– Bystyrevedtaket inneholder en klar forventning om at oppstart av regulering skal skje innen utgangen av 2023, skriver Vill Plan, som ber PBE prioritere et veiledningsmøte tidlig «slik at oppstart planarbeid kan holde den fristen bystyret har fastsatt».

Utviklingsdirektør Petter Tiltnes i NCC Property Development sier til Estate Vest at de har justert litt på planforslaget etter at det ble stoppet i fjor.

– Vi mener det overordnede planinitiativet står seg godt, sier han.

Hva vil Laksevågneset, ferdig utbygget, bety for Laksevåg?

– Vi har fått veldig god tilbakemeldinger på mulighetsstudien. Vi vurderer nå enten  å inngå lange leiekontrakter med industriaktører, eller utvikle området med boliger og næring, samt badeanlegg og utadrettet virksomhet mot Sørvågen. Jeg tror de fleste ønsker det andre alternativet, svarer Tiltnes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bergen-aktør med storkjøp i nord

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Transaksjoner i Bergen: – Økt interesse for bolig

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Lavere leiekostnader og CO2-utslipp på Kokstadflaten

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Fortetting på Kristianborg bybanestopp på høring

Nyheter / tirsdag 28. november 2023

Vant arkitektkonkurransen på Nygårdstangen

Nyheter / mandag 27. november 2023

Nygaarden hedret med Arkitektur- og byformingsprisen

Nyheter / fredag 24. november 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no