Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Eiendommen ligger i et rolig og veletablert boligområde med flott utsikt. (Foto: Google)

Transformatorstasjon kan bli til 130 boliger

BKK Nett vil lukke anlegget ved Montana på Lægdene, og oppføre 2 terrassebygg med opptil 12.000 kvadratmeter.

Tore Årdal

onsdag 19. desember 2018 9:27 (Oppdatert 6. mars 2019 6:58)

På vegne av BKK Nett har Sweco Norge bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for en 14,6 dekar stor eiendom i Johan Blytts vei ved Montana. Arealet er i dag bebygd med en eldre transformatorstasjon.

BKK ønsker å lukke anlegget og rehabilitere eiendommen, slik at den kan få et nytt formål i tråd med fortettingsbehov, som beskrevet i forslag til ny KPA (kommuneplanens arealdel).

Stort potensial

– Eiendommen har et stort potensial til å kunne utnyttes til boligformål, som er i samsvar med arealbruken av omkringliggende område. Eiendommen ligger i et rolig og veletablert boligområde med flott utsikt, nærhet til natur og turmuligheter, samt gode solforhold, skriver Sweco Norge til PBE.

BKK vil ha behov for en transformatorstasjon på eiendommene fremover for å kunne forsyne Bergen kommune med strøm. Den eksisterende stasjonen ivaretar imidlertid ikke fremtidig kapasitetsbehov for strømforsyning, og må utvides; enten ved rehabilitering eller legges om i lukket anlegg.

Må øke kapasiteten

Behovet for økt kapasitet vil bli aktualisert i 2021, når Haukeland sykehus sitt behov vil øke betraktelig i forbindelse med ny protonstrålemaskin, samtidig som det er behov for ekstra kapasitet til busslading på Mannsverk.

– BKK ønsker primært å sanere eksisterende stasjon og komprimere dette i et lukket kompaktanlegg. Stasjonen er uforholdsmessig stor og ruvende, og passer ikke inn i omgivelsene, slik disse har utviklet seg, påpeker konsulentselskapet i bestillingen.

Finansierer omleggingen

En omlegging til et kompaktanlegg er kostbart, og BKK kan ikke etter sine konsesjonsvilkår legge denne kostnaden over på nettleierene. BKK er derfor avhengig av å finansiere omleggingen uten å belaste nettleierne. Som følge av at vesentlige deler av eiendommen kan bli frigjort ved en omlegging, vil salg/utvikling av frigjort areal kunne finansiere omleggingen.

Dersom BKK ikke får finansiert omleggingen gjennom et «selvkost-prinsipp» er alternativet deres å rehabilitere og øke kapasiteten til eksisterende anlegg, slik det ligger i dag. Det er også en betydelig investering som må gjøres for å kunne forsyne fremtidige behov, og dersom BKK oppgraderer anlegget, vil det bli liggende som i dag til neste gang anlegget krever en større modernisering (ca. 40-50 år).

– Slik BKK vurderer det, har man nå en mulighet til å tenke alternativt, og gi området et løft, understreker Sweco.

Kompakt bebyggelse

BKK ønsker å åpne opp det lukkede området for bolig. Gjennom å bevare deler av eksisterende bygg og strukturer på tomten, skal det nye området få med seg noe av historikken til området, samtidig som grepet skal gi nye boliger med gode kvaliteter.

Det har blitt utført innledende mulighetsstudier for eiendommen, og det er sett på ulike muligheter for transformasjon. Tiltakshaver ønsker hovedsakelig å legge til rette for kompakt bebyggelse med boligformål

Betydelige fordeler

Utbyggingsvolum og byggehøyder må avklares gjennom planprosessen, men innledende studier har vist potensial for 100-130 leiligheter (ca. 9.000 -12.000 kvadratmeter) i form av 2 terrassebygg på 2-7 etasjer. I tillegg kommer lukket parkeringsanlegg under bakken, nytt torg og lukket kompaktanlegg delvis under bakken (ca. 1.000 kvadratmeter).

– En transformasjon av eksisterende anlegg til kompaktanlegg vil ha betydelige fordeler utenom planområdet. Eksisterende anlegg kan oppleves som skjemmende for forbipasserende og naboeiendommer, heter det i bestillingen av oppstartsmøte.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Rekordår for DNB Næringsmegling Bergen

Nyheter / torsdag 21. mars 2019

– Investorene vil ha mer i Bergen

Nyheter / onsdag 20. mars 2019

Kontorledigheten faller videre

Nyheter / tirsdag 19. mars 2019

Fikk nei til dette prosjektet

Nyheter / tirsdag 19. mars 2019

Her kommer nesten 100 boliger

Nyheter / søndag 17. mars 2019

Milliardutbygging i skjærgården

Nyheter / torsdag 14. mars 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no