Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

KOLLEKTIVDEKNING: Det ligger bussholdeplasser like nord og vest for planområdet, mens Bybanen ligger sør og øst for planområdet (500-600 meter). Ill: Ard Arealplan

Vil bygge 146 boliger på Kokstad

I tillegg til boligene ønsker Montasje Kompagniet AS forretning, kontor og tjenesteyting i prosjektet.

Tore Årdal

tirsdag 20. april 2021 0:38 (Oppdatert 12. mai 2021 9:24 )

På vegne av Montasje Kompagniet AS foreslår Ard Arealplan detaljregulering for et område ved Kokstadvegen i Ytrebygda bydel i Bergen kommune. Planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger på Store Breiholten på Kokstad. Området grenser til et større grøntområde og boligområde i øst og til Kokstadvegen og industriområde i vest. I området er det i dag noen næringsbygg med blant annet dagligvareforretning, bilforretning og ulike typer tjenesteyting.

– Den eksisterende næringsvirksomheten skal opprettholdes så lenge det lar seg gjøre, samtidig som planområdet bygges ut. En del av næringsvirksomheten vil nok forsvinne etter hvert som planområdet blir ferdig utbygd, men noen av næringsvirksomheten, slik som dagligvareforretningen, er tenkt å opprettholdes gjennom hele utbyggingen av planområdet og til slutt innlemmes i den nye bygningsmassen, skriver Ard Arealplan i planforslaget.

Grunnet omfanget av prosjektet, samt at eksisterende næringsaktivitet skal opprettholdes så lenge som mulig, vil planforslaget bli bygget ut i flere utbyggingstrinn.

Planforslaget åpner for til sammen 146 boliger med tilhørende uteoppholdsarealer, samt forretning, kontor, tjenesteyting og grønnstruktur. Det vil også legges til rette for et torg mot Kokstadvegen i vest og gode gangforbindelser mot eksisterende grøntområde i øst.

Viktige tema i planprosessen har vært utfordringer med støy, adkomstforhold, renovasjon samt omfanget av foreslåtte bebyggelse.

Ifølge Purehelp.no er Kesi Holding AS (Kenneth Haukeland) hovedaksjonær i Montasje Kompagniet AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Gamle Christian Michelsens Institutt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

Nå vil Coop også tilby dagligvarer på Midtun

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

BOB inn i omstridt prosjekt – åpner for omfattende medvirkning

Nyheter / tirsdag 11. mai 2021

Bonava måtte kjøpe villa – nå kan det bli leilighetshus

Nyheter / mandag 10. mai 2021

Den Nationale Scene flytter til Laksevåg

Nyheter / fredag 7. mai 2021

Transaksjon på 9 milliarder: Flere av eiendommene er i bergensregionen

Nyheter / torsdag 6. mai 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no