Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SKEPTISK: Fylkesmannen i Vestland og Hordaland Fylkeskommune er skeptisk til handelsmengden på Kokstad.

Vil ha Frydenbø Bil til Kokstad

Eierne av BKK-eiendommen vil ha inn Frydenbø Bil som leietaker, men Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke dispensasjon fra regulert formål.

Tore Årdal

søndag 15. desember 2019 23:32 (Oppdatert 27. januar 2020 23:19 )

I slutten av oktober bestilte Sweco forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Kokstadveien 37 – bedre kjent som BKK-bygget. Frydenbø Eiendom kjøpte nylig halvparten av denne eiendommen.

I henvendelsen til PBE viser Sweco til at BKK-eiendommen er overtatt av BHG Eiendom AS og Frydenbø Eiendom AS, herunder søknad om bruksendring av hoveddel av bygg 4.

– Dagens formål i bygg 4 er avsatt til lager. Ny bruk ønskes bruksendret til om lag 50 prosent arealkrevende varer og resterende 50 prosent til verksted/lager som bygget per i dag består i, skriver Sweco.

Byggene på den konkrete eiendommen består per i dag av formålene kontor, lager og industri. Sistnevnte arealkategori Industri består i dag i form av verksted på eiendommen.

BKK flytter

BKK skal flytte sine kontorlokaler til Solheimsviken i nytt bygg. Det såkalte stjernebygget vil fylles av nye kontorleietakere, og bruken vil forbli den samme. Det vil i hovedsak også gjelde resterende bygningsmasse.

– Det er nå ønskelig å flytte Frydenbø Bil til eiendommen. Frydenbø Bil er per i dag på Mindemyren og er pga. ny bybane Byggetrinn 4 til Fyllingsdalen, tvunget til å finne nye lokasjoner for sin virksomhet. De må ut fra sine lokaler rundt 2021, heter det i henvendelsen til PBE.

Frydenbø Bil består av omfattende lager, kontor og industri/verksted, foruten selve bilbutikken som defineres som arealkrevende varer/næringsvirksomhet. Det vil av den grunn være få egnede eiendommer i Bergen for Frydenbø, foruten denne konkrete eiendommen basert på bla. størrelse og formål.

Ønsker bruksendring

– For at Frydenbø Bil skal kunne flyttes til Kokstad, vil det være bygg 4 som er best egnet til å ta i bruk som arealkrevende varer og lager/industri. Det er dermed behov for å søke bruksendring fra eksisterende lager til arealkrevende varer i 50 prosent av bygg 4, mens resterende av bygg 4 vil gjøres om til lager/verksted, skriver Sweco.

Rådgivningselskapet kan ikke se at en bruksendring av bygg 4 vil innebære negative konsekvenser for området eller eiendommen for øvrig. Per i dag er det BKK som bruker eiendommene i sin virksomhet, og hvor det bl.a. er stor trafikal aktivitet med alle privat- og firmabiler til BKK.

– Vi kan ikke se at ny bruk vil øke eller endre det trafikale mønsteret, heller tvert i mot. Det vil foretas trafikktelling for å underbygge at ny bruk ikke vil generere økt trafikk på eiendommen før og etter, påpeker Sweco.

Et bilbutikklokale vil nødvendiggjøre fasadeendring av deler av bygget i front.

Nei fra PBE

PBE anbefaler ikke dispensasjon fra regulert formål.

– Vi har tidligere fått tilbakemelding om at Fylkesmannen i Vestland og Hordaland Fylkeskommune er skeptisk til handelsmengden på Kokstad. Formålene i områdeplanene er derfor justert i forhold til tilbakemeldingene. En eventuell endring av formål vil derfor også være i strid med statlige/regionale føringer som kan gjøre det vanskelig å få godkjent en ny plan med nytt formål for eiendommen, uttalte etaten i forhåndskonferansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Eiendomsinvestorene kaster seg over sentrum

Nyheter / onsdag 29. januar 2020

Anbefaler å droppe kjøp i Nøstegaten

Nyheter / mandag 27. januar 2020

Vil ruste opp Rådhuskvartalet

Nyheter / søndag 26. januar 2020

OBOS selger 62 utleieleiligheter

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Nytt treff for de unge i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Ny sjef i Norconsult i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no