Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

12 ETASJER: Planlagt bebyggelse er vist med byggehøyder på opptil ca. 52 meter, tilsvarende 12 etasjer. (Opus Bergen/SE-arkitektur)

Vil øke med 17 000 kvm på Nedre Nygård

Odfjell Eiendom ønsker totalt 28 000 kvadratmeter i Nygårdsgaten 112-114, hvorav hovedvekten er tiltenkt kontorarbeidsplasser.

Tore Årdal

torsdag 22. august 2019 22:32 (Oppdatert 31. oktober 2019 8:28 )

På vegne av Nygårdsporten AS, som eies av Odfjell Eiendom, foreslår Opus Bergen detaljregulering for et område på Nedre Nygård i Bergenhus bydel. På det ca. 7,5 dekar store planområdet ønsker tiltakshaver å legge til rette for ca. 28.000 kvadratmeter sentrumsformål (forretning, tjenesteyting, kontor, hotell / overnatting og bevertning).

Planlagt bebyggelse er vist med byggehøyder på opptil ca. 52 meter, tilsvarende 12 etasjer. Eksisterende «høyblokk» på 8 etasjer kan rives og erstattes med nybygg på opptil ca. 44 meter byggehøyde. Eksisterende kontorbygg langs Nygårdsgaten bevares.

– Planforslaget legger til grunn en utvidelse av dagens næringsbebyggelse. Området for Nygård er i endring, og skal legges til grunn som et senter for næring. Nygårdsgaten 114 ligger i enden av høghusaksen langs Nygårdsgaten og Lars Hilles gate, og er et naturlig sted for å representere samt avslutte gitt bebyggelse i nærområdet, skriver fagkyndig Opus Bergen i planforslaget.

Planområdet har god forbindelse til vei, bybane, sykkelvei og gangvei, og er samtidig utsatt for støy fra omkringliggende veistruktur.

– Dette medfører at bebyggelsen må utnyttes til næring/kontorvirksomhet. Dagens areal utnytter ikke potensialet til dette bruksformålet. Planforslaget fremmer derfor en økning i byggehøyde, byggeareal og bruksareal for planområdet. Ny struktur og bebyggelse vil også være et påkoblingspunkt for en offentlig gang- /sykkelvei fra Kalfaret, samt åpning for videre utbygging ved østsiden av Media City Bergen, heter det i planforslaget.

Hovedvekten av arealene er tiltenkt kontorarbeidsplasser, men det åpnes også for å tilrettelegge for mer spesialiserte funksjoner, for eksempel mot undervisning, forskning, produksjon og utvikling, i form av for eksempel undervisningsarealer, grupperom, auditorium, laboratorium, verksted og publikumsarealer.

Det foreslåtte nye bruksarealet tilsvarer en økning på ca. 16 758 kvadratmeter sammenlignet med dagens 11 036 kvadratmeter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Hotel Ullensvang

Nyheter / torsdag 27. februar 2020

Bygger for 60 millioner på Askøy

Nyheter / onsdag 26. februar 2020

Vil fortsette å øke utlånene

Nyheter / mandag 24. februar 2020

160 møtte på samling for de unge

Nyheter / søndag 23. februar 2020

NHH med storrenovering

Nyheter / torsdag 20. februar 2020

Vil fylle byen med trær

Nyheter / onsdag 19. februar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no