Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SPRIK: For Sølvvarefabrikken var det et sprik på 37,9 millioner kroner i takstene innhentet av henholdsvis kjøper og selger. Foto: Goole Street View

Anbefaler at kommunen blar opp 50,4 mill.

Byrådet ser stor verdi i å åpne opp området, og få de bestående deler av Nonneseter kloster mer tilgjengelige for byens befolkning.

Tore Årdal

torsdag 2. januar 2020 20:56 (Oppdatert 27. januar 2020 23:19 )

I januar i fjor sa bystyret nei til planforslaget for Kaigaten 1. Samtidig ba bystyret om at byrådet gikk i dialog med eierne av Kaigaten 1, «med tanke på å overta eiendommen med det formål å ivareta og utvikle klosteranlegget».

Nonneseter klosterruin ligger rett ved busstasjonen i Bergen, klemt inne mellom moderne hus og et travelt trafikknutepunkt. Byrådet ser stor verdi i å åpne opp området, og få de bestående deler av Nonneseter kloster mer tilgjengelige for byens befolkning. Byrådet ser også verdien av at man, ved å rive de eksisterende bygninger, kan få en mulighet til å gjennomføre arkeologiske utgravninger i området og bringe mulige ruiner frem i lyset.

– Nonneseter er dessuten et viktig og sentralt knutepunkt i Bergen sentrum. Det er mye gangtrafikk mellom bystasjonen og jernbanestasjonen samt holdeplass for bybanen. Det har tidligere vært vurdert å føre hovedruten for sykkel til sentrum gjennom dette området. Dette tilsier at det er viktig å trygge fremkommeligheten for disse myke trafikantene i området, fremgår det av byrådssak.

Byrådet anbefaler derfor kjøp av de to eiendommene av Kaigaten 1C (Sølvvarefabrikken) og Kaigaten 1D (tilliggende leiegård).

Kjøpesummen er satt til 50,4 millioner kroner, men takster innhentet av kjøper og selger hadde et stort sprik for Sølvvarefabrikken. Mens selger fikk en takst på for denne eiendommen på 52,2 millioner kroner, var kjøpers takst på 14,3 millioner. For den tilliggende leiegården var takstene nesten like (henholdsvis 22,5 og 23,5 millioner kroner).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Eiendomsinvestorene kaster seg over sentrum

Nyheter / onsdag 29. januar 2020

Anbefaler å droppe kjøp i Nøstegaten

Nyheter / mandag 27. januar 2020

Vil ruste opp Rådhuskvartalet

Nyheter / søndag 26. januar 2020

OBOS selger 62 utleieleiligheter

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Nytt treff for de unge i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Ny sjef i Norconsult i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no