Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Bergen kommune vil utvikle byrommene fra Torget til Bryggen.

Fasadene på Bryggen skal heves med opptil en meter

Før Bybanen kan forlenges til Åsane, skal 38 mål innerst i Vågen utvikles til attraktive byrom for et vitalt byliv.

Glen Widing

tirsdag 4. desember 2018 7:54 (Oppdatert 12. april 2019 16:16 )

Bergen kommune inviterer nå fagmiljøer til en plan- og designkonkurranse for å utvikle byrommene fra Torget til Bryggen. Hovedmålet er å belyse løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv. Hele det aktuelle området skal styrkes som byens viktigste knutepunkt og handelsplass.

– Ambisjonen er et møtested med tydelig historisk dybde. Det skal være et levende og bærekraftig bymiljø for innbyggere og besøkende gjennom hele året, skriver byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti blant annet i konkurranseprogrammet.

Torget og Bryggen er de mest sentrale delene i konkurranseområdet. Løsningen her er avgjørende for å nå kommunes ambisjoner. Utformingen, organiseringen og bruken av byrommene skal blant annet bidra til å:

· styrke byens forhold til sjøen som fortidens og fremtidens viktigste ressurs.

· utvikle gåbyen og prioritere gående, syklende og kollektivreisende.

· styrke Torget som attraktiv møteplass og regionens sentrale handelsplass.

· gjøre området til en naturlig kulturarena for små og store arrangementer.

· styrke allmenningsstrukturen og forsterke sammenhengen fra sjø til de bakenforliggende gatene.

Hever gammel bebyggelse

Torget, Vågsbunnen, Strandkaien, Bryggesporden og Vetrlidsallmenningen har de siste ti årene blittoppgradert med nye bygulv. Området foran Bryggen på sin side venter på endelig helhetlig utforming, noe konkurransen må ta hensyn til.

– I konkurranseforslaget må området foran Bryggen gis en utforming som tar hensyn til at gårdene på Bryggen i forbindelse med restaureringsarbeid blir hevet over dagens bygulv. Det betyr at frontfasadene på gårdene skal heves mellom 50–100 cm over dagens nivå, står det i konkurranseinvitasjonen.

Området har nasjonal interesse og kulturminneverdien. Forslagene må derfor speile en dypere forståelse av dette.

– En del av konkurransen vil være å se på overgangen til tilliggende byrom og bebyggelse. Allmenninger som skal sees i sammenheng med konkurranseområdet er Vågsallmenningen, Vetrlidsallmenningen, Nedre Korskirkeallmenningen, Torgallmenningen og Dreggsallmenningen. Dette gjelder også for Bryggesporden, Finnegårdsgaten, terminalområdet på Strandkaien og Korskirkeallmenningen, heter det.

Bilfri brygge

Kommunens mål er at området skal være et levende og bærekraftig bymiljø. I tillegg til at Bybanen blir lagt hit og og hovedsykkelrute etableres på Bryggen, blir det ingen gjennomkjøring for privatbiler der. Det holdes derimot åpent for gjennomgående biltrafikk over Torget med ett kjørefelt i hver retning, frem til en bymiljøtunnel eller tilsvarende tiltak etableres.

Tilgjengeligheten for alle skal styrkes slik at det blir enklere å legge veien om Torget som et naturlig sted å ferdes. Dagens torgflate skal ikke minskes. Torget skal igjen oppleves som del av en større helhet der Vågsallmenningen, arealet utover Strandkaien, arealet mot Bryggen og arealet ved Kjøttbasaren inngår.

– Folk må kunne bevege seg friere og trygge- re mellom rommene etter prinsippet om shared space. Med økt tilgjengelighet vil enda flere mennesker oppholde seg rundt Vågen. Det er en utfordrende oppgave å integrere Bybanen i en så viktig del av den historiske bykjernen. Derfor inviterer Bergen kommune til denne konkurransen, heter det i invitasjonen.

Alle inviterte leverandører som leverer et fullverdig forslag får 500.000 kroner. Vinneren får også et rådgivningsoppdrag i dette reguleringsplanarbeidet. Offentliggjøringen skjer sommeren 2019.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil bygge på og åpne hotell

Nyheter / tirsdag 20. august 2019

Skal bygge på Søreide

Nyheter / mandag 19. august 2019

Her kan det komme 19 leiligheter

Nyheter / søndag 18. august 2019

Midgard Gruppen kjøpte på Straume

Nyheter / torsdag 15. august 2019

Vil bygge 20 boliger på resttomt

Nyheter / onsdag 14. august 2019

Nå kommer føringer for sjøfronten

Nyheter / tirsdag 13. august 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no