Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NYTT OG GAMMELT: Deler av eksisterende bebyggelse kan bli bevart. I tillegg legges det opp til ny bebyggelse.

Gamle Christian Michelsens Institutt kan bli boligområde

OBOS og EGD Property er i tidlig fase med å utvikle eiendommen Fanteria, som ligger mellom to bybanestopp i Bergen.

Tore Årdal

onsdag 12. mai 2021 9:26 (Oppdatert 23. juni 2021 12:38 )

På vegne av OBOS og EGD Property har MAD Arkitekter bestilt veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen. Henvendelsen gjelder planområdet for Fanteria, som er regulert til kontor, Christian Michelsens institutt (CMI).

OBOS kjøpte eiendommen

CMI er en frittstående forskningsinstitusjon opprettet i 1939 i henhold til skipsreder og tidligere statsminister Christian Michelsens testament. Instituttet driver forskning, utredning og informasjonsarbeid om utvikling og menneskerettigheter i Afrika, Sør- og Sørst-Asia og Midtøsten.

Tidligere hadde CMI også avdeling for naturvitenskap og teknologi, men i 1992 ble denne skilt ut og omdannet til Christian Michelsen Research AS, som i dag inngår i forskningsinstituttet NORCE.

Etter at CMI flyttet fra Fanteria, ble eiendommen kjøpt av OBOS. Kjøpet skjedde gjennom avhending av aksjene i Fanteria AS , som overtok eiendommen i 2007

– Vi har primært kjøpt eiendommen som en næringseiendom fremover, men skulle muligheten by seg på sikt, kan den bli gjort om til boliger, uttalte OBOS til Estate Nyheter 2016.

EDG inn på eiersiden

Senere kom bergensselskapet EDG Property inn på eiersiden i Fanteria AS med en eierandel på 50 prosent. Nå ser det ut til at boligplanene nærmer seg.

– I første omgang har vi bedt om et veiledningsmøte med kommunen. Det er veldig tidlig i prosessen, men tanken er at dette skal bli et rent boligprosjekt, sier prosjektsjef Einar Thorsrud i OBOS.

Han påpeker at dette er en «fantastisk fin eiendom».

– Den ligger vestvendt til med flotte solforhold, og mange av boligene kan få fin utsikt. Dette er i utgangspunktet et boligområde, og dagens bebyggelse er egentlig et fremmedelement, sier Thorsrud om eiendommen, som er beliggende mellom bybanestoppene Fantoft og Paradis, neo som selvsagt aktualiserer tomten som boligområde.

Transformasjon

I henvendelsen til PBE foreslås det at området transformeres til blandet formål (BKB – Bolig/Tjenesteyting), det vil si at eksisterende byggverk tillates benyttet til bolig og forsamlingslokale.

– Innenfor formålet BKB kan Fanteria transformeres med nye boliger og felles funksjoner. Innenfor arealformålet åpnes det opp for høyere utnyttelse og økt byggehøyde sett i forhold til dagens situasjon, skriver MAD Arkitekter.

Arkitektselskaper påpeker at viktig tema for planprosessen blir vurdering om eksisterende bebyggelse enten rives i sin helhet eller rehabiliteres/transformeres. Samtidig anses deler av bebyggelsen som i dårlig tilstand, og egner seg ikke til tenkt nytt formål.

– «Basen» anses som bygningsmasse som i størst mulig grad kan ivaretas. Denne delen av bygningsmassen har rike detaljer og høye kvaliteter som kan fasiletere fellesfunksjoner mot gate. Med å beholde basen, vil planen ivareta områdets identitet som spor til fortiden, skriver arkitektselskapet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

DNB solgte på Sandsli

Nyheter / onsdag 23. juni 2021

Solgte utviklingstomt til OBOS – jakter nye eiendommer

Nyheter / tirsdag 22. juni 2021

Frykter omsetningssvikt i byggeperioden

Nyheter / mandag 21. juni 2021

Entra kjøper for 298 mill. av Trond Mohn-selskap

Nyheter / fredag 18. juni 2021

Bergen-selskap fikk nesten 300 millioner på bunnlinjen

Nyheter / torsdag 17. juni 2021

Rekordår for transaksjoner i Bergensregionen

Nyheter / torsdag 17. juni 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no