Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

REKKEHUSBEBYGGELSE: Bebyggelsen skal utføres med saltak og fremstå som rekkehusbebyggelse. (Ard Arealplan / Yr Arkitekter)

Har planer om 20 boliger på Sandsli

Marka Utbygging AS ønsker å legge til rette for etablering av to leilighetsbygg ved Birkelandsvannet i Ytrebygda bydel.

Tore Årdal

tirsdag 10. mai 2022 11:14 (Oppdatert 4. juli 2022 0:37 )

På vegne av Marka Utbygging AS fremmer Ard Arealplan, i samarbeid med Yr Arkitekter, planforslag for et ca. 9 mål stort område på Sandsli. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for en moderat fortetting med inntil 20 boenheter fordelt på 2 leilighetsbygg.

Bebyggelsen skal utføres med saltak og fremstå som rekkehusbebyggelse. Ny adkomstvei til planområdet foreslås løst fra den kommunale veien Nordre Gommershaugen i sørøst.

Det legges i planforslaget opp til felles parkeringsanlegg og nedgravd renovasjonsløsning. Total utnyttelsesgrad er 95 prosent BRA, inkludert parkering.

Det er ett hus innenfor planområdet i dag. Eksisterende bebyggelse er dokumentert både utvendig og innvendig i kulturminnerapport vedlagt planforslaget. Forslaget legger opp til at huset kan rives.

Etter varsling av oppstart i desember 2016 ble planområdet varslet ytterligere utvidet i november 2017. Dette for å sikre regulert gang- og sykkelveg sørover mot gangbruen og for å sikre regulert offentlig friområde ned mot Birkelandsvannet etter krav fra Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Planforslaget var på offentlig ettersyn høsten 2018. I etterkant av offentlig ettersyn har prosjektet blitt nedskalert, med mindre fotavtrykk, lavere byggehøyder og en reduksjon i antall enheter.

Viktige tema i planprosessen har vært planavgrensning, utnyttelsesgrad og fotavtrykk, byggehøyder, tilkomst, støy, samt arkitektonisk utforming og stedstilpasning.  Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger, og er i samsvar med overordnede planer.

Plan- og bygningseten slutter seg til formålet og hovedgrepet i planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

«Naturlig for BOB å engasjere seg i den fremtidige byutviklingen på Dokken»

Nyheter / mandag 4. juli 2022

Søker inntil 9.500 kvm i Bergen

Nyheter / mandag 4. juli 2022

Her vil Trond Mohn og Selvaag Bolig bygge opp mot 250 boliger

Nyheter / torsdag 30. juni 2022

Bergen Parkering dro inn 150 mill. i inntekter

Nyheter / tirsdag 28. juni 2022

VestenFjeldske Eiendom fikk leieinntekter på 120 millioner

Nyheter / tirsdag 28. juni 2022

LPO tar kontrollen over FAVN arkitekter

Nyheter / fredag 24. juni 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no