Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

URBAN RETNING: Prosjektet tar utgangspunkt i at området rundt bybanestoppet skal utvikle seg i en urban retning. Ill: Tag Arkitekter

Har planer om 25 leiligheter ved bybanestopp

Eiendommene er i dag bebygget med to eneboliger, som Konseptbygg Eiendom AS forutsetter revet.

Tore Årdal

torsdag 5. januar 2023 0:14 (Oppdatert 8. februar 2023 6:41 )

På vegne av Konseptbygg Eiendom AS, som eies av Dalseide & Fløysand Eiendom AS, fremmer Tag Arkitekter planforslag for Odins veg 45 og 47 i Fana bydel.

Prosjektet tar utgangspunkt i at området rundt bybanestoppet Mårdalen skal utvikle seg i en urban retning i henhold til intensjonene i Kommuneplanen. De tydeligste strukturerende elementene som er på stedet i dag, er bybanestoppet, bybanelinjen samt Fanaveien. Videre utgjør gangbroen og plassen rundt den et knutepunkt sammen med dagens Rema-butikk.

– Vi har gjennom områdeanalysen studert området mellom Fanaveien, Odins veg og Tors veg. Tomtene er i dag bebygget med eneboliger og mindre flermannsboliger. Vi har sett det som naturlig at ny bebyggelse struktureres langs den nyregulerte gang- og sykkelveien i Osbanetraseen, slik at dette sammen med Rema-kvartalet utgjør et nytt gatenett, skriver arkitektselskapet i skisseprosjektet.

På det 9,1 mål store planområdet foreslås det to blokker over fire boligetasjer med ca. 25 leiligheter og en foreslått grad av utnytting på %-BRA på 220 prosent.

– Tomten grenser opp til en eksisterende barnehage, og det er disse to forhold som har formet prosjektet; geometrien til det nye sentrumsområdet, samt hensynet til barnehagen. Vi har i vårt prosjekt fulgt opp dette ved å bryte opp prosjektet i to volum. Dette gir en skala tilpasset omkringliggende bebyggelse, og samtidig peker mot den transformasjonsprosessen hele området vil komme til å gjennomgå i de nærmeste år, fremgår det av skisseprosjektet.

En fortetting av området til mer urban struktur, krever flere små plasser og torg for sosialt samvær, opphold og aktivitet. Torget skal være møteplassen for beboerne i prosjektet, men er utformet slik at det også er inviterende for forbipasserende.

– Torget strekker seg fra husliv til barnehagens tomt, men er delt funksjonsmessig i to deler. Den indre delen er den lune oppholdssonen med benker og trær, mens den østre delen skal være aktivitetssone kombinert med oppstillingsplass for renovasjonsbil, skriver Tag Arkitekter.

Plan- og bygningsetaten slutter seg til hovedformålet i forslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil rive fryseboksen på Bontelabo

Nyheter / torsdag 9. februar 2023

Planlegger hotell med 180 rom i Os

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Flytter fra sentrum til Kokstad med 50 ansatte

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Vil bygge 130.000 kvm på Kokstad

Nyheter / mandag 6. februar 2023

Lagersjefen med store ambisjoner på Vestlandet

Nyheter / torsdag 2. februar 2023

Kjøpte to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 31. januar 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no