Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

30 BOLIGER: Planforslaget legger til rette for å etablere 4 leilighetsbygg med opptil 30 nye boenheter. Ill: Link arkitektur

Har planer om å bygge dette på Paradis

Jacob Kjøde Boligeiendom AS har ambisjoner om å utvikle et bærekraftig og moderne boligprosjekt i tråd med føringene i områdereguleringsplanen for Paradis.

Tore Årdal

torsdag 20. mai 2021 9:12 (Oppdatert 23. juni 2021 12:38 )

– Målsettingen i arbeidet med planforslaget har vært å legge til rette for et arkitektonisk spennende og moderne boligprosjekt, skriver Ard Arealplan i planforslaget for eiendommen i Jacob Kjødes veg.

Planforslaget er utarbeidet på vegne av Jacob Kjøde Boligeiendom AS, som ifølge Purehelp.no eid av Chemco Holding AS, hvor Odd Solheimsnes er største aksjonær.

Prosjektet skal tilpasses omkringliggende omgivelser i skala og volumoppbygging.

– Fremtidig situasjon vil bestå av høy og tett bebyggelse med moderne materialbruk i nord og lavere villabebyggelse med tradisjonell trekledning i sør/ vest. Intensjonen for både volumoppbygging og materialbruk er å ta opp seg elementer fra disse. Det finnes kvaliteter både i eksisterende og nye bebyggelse som kan videreføres; dette gjelder alt fra volumsammensetning, skala, typologi og materialbruk.

Ifølge Ard Arealplan skal bygningsmassen få et moderne formspråk med presis detaljering og gi en viss kontrast til eksisterende bebyggelse.

– Sett sammen med volumene som i skala er tilpasset nabobebyggelsen, vil dette tilføre nye kvaliteter til stedet. Det er en intensjon om å beholde deler av nåværende grøntareal og vegetasjon, og store trær skal erstattes dersom de må fjernes. Trær og vegetasjon vil løfte kvaliteten i prosjektet. Utearealene skal opparbeides i tråd med kvalitetskravene i kommuneplanen.

Planforslaget legger til rette for å etablere 4 leilighetsbygg med opptil 30 nye boenheter. Forslaget utfordrer noe byggehøyden i områdeplanen på en del av feltet.

Det eksisterende huset i Jacob Kjødes vei 6 skal bestå.

– Det skal etableres stiforbindelser gjennom planområdet, og felles uteoppholdsarealer med lekeplass skal hovedsakelig etableres i midten av den foreslåtte bebyggelsen. Der er det gode sol- og lysforhold skjermet fra støy og trafikk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

DNB solgte på Sandsli

Nyheter / onsdag 23. juni 2021

Solgte utviklingstomt til OBOS – jakter nye eiendommer

Nyheter / tirsdag 22. juni 2021

Frykter omsetningssvikt i byggeperioden

Nyheter / mandag 21. juni 2021

Entra kjøper for 298 mill. av Trond Mohn-selskap

Nyheter / fredag 18. juni 2021

Bergen-selskap fikk nesten 300 millioner på bunnlinjen

Nyheter / torsdag 17. juni 2021

Rekordår for transaksjoner i Bergensregionen

Nyheter / torsdag 17. juni 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no