Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TORG: Ifølge tiltakshaver er torget svært viktig for utviklingen av Paradis sentrum, og skal utformes med et gjennomgående grønt preg. Ill: Link Arkitektur

Har planer om boligprosjekt på Paradis

Opphus AS ønsker å oppføre en bygningsmasse på 11.828 kvadratmeter.

Tore Årdal

torsdag 8. september 2022 8:48 (Oppdatert 3. oktober 2022 15:42 )

– Hensikten med planen er å legge til rette for bygging i tråd med vedtatt områdeplan for Paradis sentrum. Sentrum rundt det offentlige torget skal utvikles med sentrumsrettet næringsvirksomhet og boliger med hovedvekt på familieboliger, fremgår det av planforslaget for Paradisleitet 1 med flere adresser i Fana bydel i Bergen kommune.

Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult og Link Arkitektur på vegne av Opphus AS. På det 15,9 mål store planområdet ønsker Opphus å oppføre en bygningsmasse på 11.828 kvadratmeter.

Planområdet ligger i en etablert bebyggelsesstruktur, og grenser mot hovedveier i sør og vest. Mot nord og øst finnes eldre villabebyggelse med tilhørende hageanlegg.

– Området kan karakteriseres som et transformasjonsområde, som allerede er et etablert lokalt knutepunkt med tilhørende småskalerte urbane funksjoner. Nærhet til bybane og gode gangforbindelser i alle retninger, gir området et potensial for en videre kvalitetsmessig urban utvikling med boliger og næringslokaler som ikke er bilbaserte, heter det i planforslaget.

Sør i planområdet åpnes det for utbygging av boliger og areal for næringsvirksomhet i kombinert formål for boliger, forretning og tjenesteyting. Bebyggelsen etableres rundt et nytt offentlig torg som åpner seg mot sør, og felles uteoppholdsareal i gårdsrom bak bebyggelsen.

– Torget er svært viktig for utviklingen av Paradis sentrum, og skal utformes med et gjennomgående grønt preg med flere trær, og tilrettelegges for opphold, beplantning og synlige vannelement. Mot torget og store deler av offentlig fortau skal forretning / tjenesteyting etableres på bakkeplan med åpne og aktive fasader.

Det legges til rette for miljøgate i deler av Paradisleitet, som er atkomsten til området. Miljøgaten skal utformes med en annen materialbruk enn tilgrensende kjøreveger, og gis en opparbeiding som bidrar til lav kjørehastighet.

På høydedraget nord i planområdet åpnes det for småskala boligbebyggelse rundt grønne felles uteareal og møteplasser. Det legges til rette for fellesrom både i første etasjer og i en romslig underetasje med multirom / verksted som åpner seg ut mot miljøgaten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bara Eiendom selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 4. oktober 2022

Solgte Porsche Center Bergen

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil skape Bergens mest klimavennlige nabolag

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil bygge ny kjempe innen utleieboliger

Nyheter / torsdag 29. september 2022

Siktet seg inn mot fylkeshuset

Nyheter / onsdag 28. september 2022

Nordea Liv vant pris for beste avkastning

Nyheter / tirsdag 27. september 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no