Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TO TAP I TO RETTSRUNDER: Helse Bergen må nok en gang se at rettssystemet ikke er enig i helseforetakets anførsler hva angår sluttregning for entreprisearbeider. (Foto: Helse Bergen)

Helse Bergen dømt til å betale millionerstatning til entreprenør

Helseforetaket gikk på tap i den første rettsrunden. Ankebehandlingen i lagmannsretten førte til enda større sluttregning.

Thor Arne Brun

onsdag 27. oktober 2021 9:44 (Oppdatert 25. november 2021 19:22 )

Tømrerfirmaet og entreprenør J H Nævdal Bygg AS var blant leverandørene som ble tildelt attraktive kontrakter i forbindelse med byggingen av nytt senter for barn og unge som en del av Haukeland sykehus i Bergen. Avtalen hadde en verdi på 100 millioner kroner.

Byggetrinn 1, som er det byggetrinnet Nævdal har vært engasjert i, startet med grunnarbeider i 2012, og har pågått frem til ferdigstillelse og overtakelse våren 2017. Prosjektet har gått ut på å føre opp et byggverk inneholdende lokaler for psykiatri- og helsetjenester, undervisningslokaler, laboratorier, basseng- og aktivitetssentre m.m. Byggverket består av fire blokker, blokk 41, 42, 43 og 44. Blokk 41 og 42 har ni etasjer, og blokk 43 og 44 har syv etasjer. De to nederste etasjene (U1 og U2) er felles underetasjer for samtlige blokker, og inneholder inngangsparti, resepsjon, svømmehall, auditorium, aktivitetssenter og tekniske rom.

Helse Bergen har selv vært ansvarlig for prosjekteringen, samt utarbeidelse av detaljerte beskrivelser av arbeidene på Prosjektet, og har som byggherre engasjert totalt 22 sideentreprenører, inkludert Nævdal, i gjennomføringen av prosjektet. Byggetrinn 2 pågår i dag, og gjelder oppføring av et nytt barnesykehus.

Nævdal opprinnelig skulle starte med sine byggearbeider i april 2014, men at de fikk ikke startet med sine byggearbeider før slutten av november 2014. Overtakelse for alle entrepriser skjedde i april 2017, mens sluttdatoen var planlagt i mai eller juni 2015.

Helse Bergen og J H Nævdal Bygg AS er ikke enige om hvem som faktisk er årsak i forsinkelsene, og det har i alle tilfelle vært stor uenighet om Nævdal har rett til å kreve vederlagsjustering for forlenget byggetid.

Bergen tingrett avsa i desember i fjor 2020 dom hvor Helse Bergen ble dømt til å betale J H Nævdal Bygg AS kroner 6.339.031 kroner for vederlagsjustering for rigg og drift. Helse Bergen anket avgjørelsen, og partene møttes derfor på ny i Gulating lagmannsrett i begynnelsen av oktober i år. Rettsaken gikk over fire dager. Helse Bergen møtte med advokat Per Christian Eriksen som prosessfullmektig og prosjektleder Lars-Petter Smidt som partsrepresentant. Nævdal møtte med advokat Kjetil Synsvoll Sangolt som prosessfullmektig og styreleder Tor Harald Nævdal som partsrepresentant.

Tirsdag denne uken kom lagmannsrettens dom, og her fremgår det at lagdommerne forkaster anken. Lagmannsretten konkluderer «etter en samlet vurdering av omstendighetene» med at Helse Bergen har inngått avtale om fristforlengelse til overtakelse 19. april 2017.

Lagmannsretten viser til at partene har avtalt at de opprinnelige fristene skulle justeres i en omforent og signert fremdriftsplan. Helse Bergen var forpliktet til å utarbeide en slik plan, etter innspill fra entreprenørene. Men underveis ble det gjort revisjoner som førte til forsinkelser, på grunn av forhold som Helse Bergen bar risikoen for, bemerker domstolen.

– Etter dette oppsto ytterligere forsinkelser, bl.a. som følge av at Helse Bergen hevet kontrakten med elektroentreprenøren Enemona i juni 2015. Forsinkelsene førte til flere revisjoner av fremdriftsplanen, heter det i dommen.

Lagmannsretten legger til grunn at det etter oppsigelsen av Enemona ikke var mulig å sette noen ny frist for ferdigstillelse før en ny elektroentreprenør var kommet på plass, og at begge parter var klar over dette.

Lagdommerne gir i dommen et klart spark til Helse Bergen:

– Lagmannsretten legger i den samlete vurderingen også vekt på at Helse Bergen var klar over at Nævdal leverte rigg- og driftsytelser i en byggetid som strakk seg langt ut over den opprinnelig avtalte. For Helse Bergen var det synbart at Nævdal pådro seg utgifter til rigg og drift i den forlengede byggetiden. I en slik situasjon, sett i lys av omstendighetene gjennomgått ovenfor, tilsier lojal opptreden at Helse Bergen ga beskjed dersom de mente at Nævdal ikke var gitt fristforlengelse.

Helse Bergen anket også tingrettens avgjørelse om sakskostnadene, hvor partene ble dømt til å dekke egne kostnader. Borgarting lagmannsrett ser ikke grunn til å endre tingrettens sakskostnadsavgjørelse, og velger i tillegg å dømme Helse Bergen til å dekke sakskostnadene til J H Nævdal Bygg AS for lagmannsretten. De var på 776.000 kroner, som bringer det samlede erstatningsbeløpet som Helse Bergen må ut med, opp i 7,1 millioner kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Aibel-bygget på Kokstad for 855 mill.

Nyheter / onsdag 1. desember 2021

Her kan det komme 200 boliger

Nyheter / onsdag 1. desember 2021

Bygger for bakerikjede – nå kan selskapet ese ut

Nyheter / onsdag 1. desember 2021

Selger industrieiendom med utviklingspotensial

Nyheter / mandag 29. november 2021

Blar opp 128 mill. på Ågotnes

Nyheter / torsdag 25. november 2021

Nektet for å ha tent på sitt eget hus. Så fant politiet kvittering for 16 liter rødsprit

Nyheter / torsdag 25. november 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no