Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

DAGENS SITUASJON: Bildet viser dagens situasjon med industribebyggelse på tomten i Skjenhaugane i Fyllingsdalen bydel.

Her kan det komme 200 boliger

Skarphaugen Eigedom AS vil rive eksisterende næringsbebyggelse, og oppføre en boligbebyggelse «der nabolaget samles».

Tore Årdal

onsdag 1. desember 2021 10:12 (Oppdatert 10. februar 2022 9:37 )

På vegne av Skarphaugen Eigedom AS har ABO Plan & Arkitektur sendt inn et planinitiativ for en eiendom i Skjenhaugane i Fyllingsdalen bydel. Eiendommen er beliggende mellom Spelhaugen i vest, Oasen Senter og Fyllingsdalen sentrum i øst og Kanadaskogen mot nord.

Tomten grenser til boligområde i nord, grøntareal i sør, Lauvåstjørna i øst og Barliveien i vest.

– Området kan by på et godt kollektivtransporttilbud med kort reisetid til Bergen sentrum og øvrige bydeler. Nærmeste busstopp er Barliveien i Spelhaugen som er ca. 2 minutters gange fra planområdet. Her går linje 18 til Oasen, med avgang oftere enn hvert 5. min. Når det gjelder sykkel og gange er det etablert fortau nordover langs Fv. Spelhaugen og Kv. Barlivegen, skriver arkitektselskapet i stedsanalysen.

Spelhaugen ligger noen minutters gange fra planområdet, og er et næringsområde med en kombinasjon av kontor og forretning. Oasen senter har en gangavstand i underkant av 15 minutter. Senteret har rundt 70 butikker, legesenter og kontorlokaler, og har som mål å være det kommersielle, kulturelle og sosiale samlingspunktet for innbyggerne i Fyllingsdalen. Oasen senter også et viktig knutepunkt for kollektivtrafikk.

– Skjenhaugane har god kobling til Oasen og Spelhaugen, og vil bidra til den videre utvikling av Fyllingsdalen som en attraktiv og levende bydel, heter det i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen.

Områdeplanen for sentrale deler av Fyllingsdalen ble startet opp i 2014, og planprogrammet ble vedtatt 27.08.2015. I området rundt Spelhaugen ble det avdekket store utfordringer med flomsikring og miljøgifter fra det nedlagte kommunale avfallsdeponiet.

Utredninger knyttet til disse forholdene er arbeidskrevende og ville forsinke prosessen med områdeplanen. Med bakgrunn i dette vedtok Byråd for byutvikling 30.03.2020 å dele områdeplanen i to, ved å skille ut planområdet for Spelhaugen som en egen mindre områdereguleringsplan, slik at de øvrige delene av planområdet ikke må avvente utredninger av Spelhaugen.

OPPTIL 200 BOLIGER: Det skisseres blokkbebyggelse med 180-200 enheter. Illustrasjon: HLM Arkitektur

– Utredninger knyttet til flom og miljøgifter i områdeplanen for Spelhaugen er tidkrevende. Skarphaugen Eiendom ønsker derfor å starte en egen detaljreguleringsplan for Skjenhaugane, slik at de kan få i gang første fase av boligprosjektet, skriver arkitektselskapet.

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse innenfor byfortettingssone. Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse og vil legge til rette for ca. 180-200 enheter.

Det forutsettes riving av eksisterende næringsbygg for å gi plass til oppføring av nybygg.

I en mulighetsstudie som er utarbeidet av HLM Arkitektur påpekes det at «stillheten, vannet, elven, skogen, stiene, de grønne kvalitetene, utsikt, solforhold, nærhet og koblinger til sentrum og rekreasjonsområder vil skåre høyt på attraktiviteten for folk i alle aldre».

– Vi vil bruke ulike boligtypologier, sette dem sammen på ulike vis, og se på hva man kan oppnå av kvaliteter og volumer med ulike leilighetstyper i varierte typologier. Vi vil legge vekt på en sammensetting av enheter som gir grunnlag for et sosialt bærekraftig miljø og mangfold, skriver HLM Arkitektur i presentasjonen, som har tittelen «Der nabolaget samles».

Prosjektet har beholdt dagens plassering for biladkomst til tomten.

– Der skapes en primær adkomst for alle og begynnelsen av prosjektets hovedgate med urbant preg og direkte sikt og kobling mot vannet i øst.

NÆR VANNET: Tomten er beliggende ved Lauvåstjørna. Illustrasjon: HLM Arkitektur

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Storplanen på Laksevågneset ble stoppet – nå er NCC i gang igjen

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Har snart solgt halvparten i Knarvik

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Startet salget med et knall på Paradis

Nyheter / tirsdag 3. oktober 2023

Samler 140 eiendomstalenter i Bergen-regionen

Nyheter / søndag 1. oktober 2023

– Tregt transaksjonsmarked, men også unike muligheter

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Bystyret vedtok Postens plan på Kokstad

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no