Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Gode oppholdskvaliteter i offentlige uterom skal gå foran ønske om økte byggehøyder og antall nye boliger. (Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Her kan det komme flere tusen nye boliger

Det kan bli plass til 1.800 nye boliger på Laksevåg. I tillegg kommer en reserve på 670 ikke realiserte boliger, samt muligheter på nytt byggeland i sjøen.

Tore Årdal

mandag 5. november 2018 7:29 (Oppdatert 12. april 2019 16:16)

Strategisk planprogram for Laksevåg er lagt ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planprogrammet er å synliggjøre områdets potensial for byutvikling, og å gi retningslinjer for en helhetlig og god byutvikling av Laksevåg.

Av høringsforslaget fremgår det at industriområdene på dagens landareal på Laksevåg alene vil kunne gi en god utnytting som også inkluderer andre funksjoner og formål. Her kan det bli plass til 1.800 nye boliger innenfor ny kommuneplanperiode. I tillegg finnes en reserve på 670 ikke realiserte regulerte boliger.

Fremtidig boligreserve

– Laksevåg alene kan dermed dekke 25 prosent av boligbehovet i Bergen sentrum frem til 2030. I tillegg vil nytt byggeland i sjø og enkelte fortettingsprosjekter bidra til en fremtidig boligreserve, heter det i høringsforslaget, der arkitektselskapet Fortunen AS er utførende konsulent for Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten (PBE).

Planområdet er på ca. 2.800 dekar landareal, og omfatter Indre Laksevåg, Kringsjå, Nygård og deler av Gravdal. Det bor ca. 9.300 mennesker i området. I tillegg har ca. 5.500 personer sitt arbeid her.

I høringsforslaget understrekes viktigheten av å sørge for at målsettinger om høy utnytting og boligbehov ikke går på bekostning av høy kvalitet på felles kvaliteter på bakken. Gode oppholdskvaliteter i offentlige uterom «går foran ønske om økte byggehøyder og antall nye boliger».

Transformasjon av industri

– Det har vært et utrykt ønske om at transformasjon i de gamle industriområdene ikke må skape et todelt samfunn, der «de og oss» blir utrykk for tilflyttere i motsetning til dagens beboere. Et nytt bysamfunn må bidra samlende i møte med dagens samfunn og eksisterende boligmiljø på oppsiden av Kringsjåveien. Gangveinettet med gode forbindelser fra sjø til fjell, med sine offentlig tilgjengelige møteplasser er viktige premisser for å oppnå dette, skriver Fortunen, og fortsetter:

«Slik får dagens befolkning som bor lengre opp en tilgang og tilhørighet til den nye bydelen ved sjøen, samtidig som tilflyttere får tilgang til Damsgårdsfjellet og Løvstakken, og turveiene her. Et annet viktig grep er tilrettelegging for et differensiert boligtilbud, slik at også barnefamilier med middels til lav inntekt har en reell mulighet til å etablere seg i området. Kommunalt oppkjøp av enkeltleiligheter som kan erstatte kommunale boliger, kan være et tiltak her.»

Sammensatt eiendomsforhold

I høringsforslaget vises det også til at eksisterende arealer på Laksevåg er i et sammensatt eiendomsforhold. Dette vil være «en utfordring i forhold til å etablere en sunn disposisjon av offentlige funksjoner».

– Det er imidlertid også en rekke offentlige eiendommer i planområdet. Likeledes synes det som arealer i sjø i hovedsak må regnes som kommunale. Målsetningen er å organisere en sunn fordeling av tilgjengelige og utviklingsdyktige arealer, der fornuftige eiendomsskifter kan finne sted, for å etablere en god byutvikling, med rom for alle de offentlige funksjoner som den gode by er avhengig av, skriver Fortunen.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Fyller på med leiligheter i Åsane

Nyheter / onsdag 24. april 2019

Gjennomførte storstilt renovering

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

BOB satser på byggdrifterne

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

Fikk nei til 40 boliger

Nyheter / mandag 22. april 2019

Nå kommer proptech-teknologi som gjør byggene effektive og smarte

Nyheter / tirsdag 16. april 2019

Adolfsen-brødrene posisjonerer seg i Arna

Nyheter / mandag 15. april 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no