Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

JUSTERT FORSLAG: Målet er å ha klart et justert forslag innen våren 2022. Ill: Asplan Viak, Mad arkitekter, Casagrande Laboratory, Probiz

Justerer fremdriftsplanen for Dokken

Byrådet ser at det er nødvendig å jobbe enda mer med arealstrategien før den legges frem for bystyret.

Tore Årdal

onsdag 21. juli 2021 11:05 (Oppdatert 26. juli 2021 21:54 )

Første trinn for en helhetlig offentlig plan for området på Dokken er utarbeidelsen av en arealstrategi som skal vise hoveddisponering av området og gi grunnlag for politisk prinsippvedtak om byplangrep. Den skal være en konkretisering av de overordnede visjonene i form av byutviklingskonsept, og legge grunnlag for byutviklingsgrep i kommende juridiske arealplaner. Arealstrategien skal konkretisere retning, rammer og føringer gitt fra overordnet strategi, og foreslå et byplangrep for det videre utviklingsarbeidet på Dokken.

Arealstrategien har vært lagt ut på høring med frist for innspill 31.mai, og Bergen kommune har mottatt nærmere 80 innspill. Byrådet ser imidlertid at det er nødvendig å jobbe enda mer med arealstrategien før den legges frem for bystyret. Målet er å ha klart et justert forslag innen våren 2022. Endringen i fremdriftsplanen får ingen konsekvenser for andre prosesser og prosjekter på Dokken.

– Det tar tid å planlegge, bygge og utvikle en god by sammen med byens innbyggere, aktører og fagmiljøer. Det er viktig for byråden å ta på alvor de innspillene vi har fått til høringsforslaget og sikre nok tid til å bearbeide forslag til arealstrategi, utfra det meningsmangfoldet og engasjementet som er vist, fremgår det av saksfremstillingen til byrådssaken.

Ved å justere fremdriften av arealstrategien sikres mulighet og handlingsrom til å bearbeide arealstrategien, med god involvering.

– Dette er et viktig prinsipp å holde på for å imøtekomme ambisjoner hos bystyre, aktører og innbyggere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Entra-byggene i Bergen gjennomgår en omfattende rehabilitering

Nyheter / onsdag 28. juli 2021

Vil bygge 203 nye boliger øst for Flesland

Nyheter / mandag 26. juli 2021

Justerer fremdriftsplanen for Dokken

Nyheter / onsdag 21. juli 2021

Skal utarbeide eiendomsstrategi for Bergen kommune

Nyheter / mandag 19. juli 2021

Har planer om 300 boliger ved fremtidig bybanestopp i Åsane

Nyheter / torsdag 15. juli 2021

Satser stort på boligbygging i lille Arna

Nyheter / mandag 12. juli 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no