Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ANBEFALER: Byråd for klima, miljø og byutvikling anbefaler å tillate oppstart av planinitiativ, men understreker at det må gjøres skånsomt ll: Arkitektgruppen Cubus

Krever boligprosjekt forelagt bystyret

Plan- og bygningsetaten stoppet det ambisiøse boligprosjektet på Nordnes. Nå krever Larsen og Solheim AS at bystyret vurderer saken.

Tore Årdal

søndag 1. desember 2019 23:37 (Oppdatert 23. februar 2020 22:07 )

Larsen og Solheim AS ønsker et strøkstilpasset boligprosjekt i massivtre i Strangehagen 13. Prosjektet rommer 5-8 boenheter. I bestillingen av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) skrev fagkyndig Arkitektgruppen Cubus at det er et siktemål «for et så presumtivt eksponert prosjekt i bybildet å vise ambisiøs arkitektur med forbildekvaliteter».

PBE valgte imidlertid å stanse planinitiativet.

– Tiltaket kommer i konflikt med hensyn til kvalitet i byrom, det urbane landskapets kulturminneverdi og behovet for å ivareta grønne areal i sentrale byområder, skrev PBE i et brev til Larsen og Solheim AS.

Der viste etaten til at tomten har vært gjenstand for flere plan- og byggesaker tidligere. Oppstartsmøte ble avholdt i 2005. Her ble det konkludert at «pga kulturminneinteresser kan eksisterende bygg ikke rives, usikker på om hagen kan bebygges». Etter at byplanavdelingen ba om status for arbeidet i 2009, ble saken stengt som følge av inaktivitet. Det ble avholdt nytt oppstartsmøte i 2012. Heller ikke her ble oppstart av planarbeid anbefalt.

I tillegg til saker og forespørsler på plansiden har det vært avholdt flere forhåndskonferanser med tema bygging i hagen til Strangehagen 13, som ikke har ført frem.

– I ny forhåndskonferanse i 2018 ble det klart at ny bebyggelse på denne tomten krever dispensasjon eller ny plan, og at det ikke kan påregnes at oppstart av plan blir anbefalt. Det kom også frem at Arkitektgruppen Cubus AS og tiltakshaver var prinsipielt uenig i kommunens tolkning av plangrunnlaget, skriver PBE i brevet.

Larsen og Solheim AS vil imidlertid benytte seg av muligheten til å få PBEs beslutning forelagt for bystyret for endelig avgjørelse.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, anbefaler å tillate oppstart av planinitiativ for Strangehagen 13, men understreker at det må gjøres skånsomt og med kulturmiljøet og tilpasning til omgivelsene som premisser for planarbeidet. Det må legges «svært stor vekt på gode kvaliteter både med tanke på volum, bebyggelsesstruktur, materialbruk og utforming ellers».

– Herunder er det spesielt viktig å se hen til vedtatt KPA 2018, kulturminnestrategi og arkitekturstrategi. På grunn av tomtens beliggenhet i et område med viktige kulturminner og kulturmiljø forutsetter arbeidet også tett samhandling med byantikvaren, uttaler byråden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Får ikke solgt prakteiendommen

Nyheter / tirsdag 4. august 2020

Stordalen tar over hotell i Bergen

Nyheter / tirsdag 4. august 2020

Kommunalt selskap selger ti tomter i Bergen

Nyheter / torsdag 9. juli 2020

Geir Hove frykter akutt krise i Bergen sentrum

Nyheter / onsdag 8. juli 2020

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Solgte 45 prosent av prosjektet uten å bruke fem øre på PR

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no