Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

STARTER MANDAG: Til uken er det klart for en ny runde med erstatningskrav etter konkursen i Zachariasbryggen AS, denne gangen i Oslo tingrett. (Foto: Wikimedia/patano, Lisens: CC-BY-SA-3.0)

Nytt Zachen-søksmål med krav om 55 millioner i erstatning

- Konsekvensene var fatale og uopprettelige.

Thor Arne Brun

fredag 13. januar 2023 14:19 (Oppdatert 8. februar 2023 6:41 )

Det er nå ti år siden Zachariasbryggen AS gikk konkurs etter 25 års drift av Zachariasbryggen. Det har vært mange rettstvister rundt virksomheten, og nå er det klart for ytterligere en runde i retten.

Det er selskapets tidligere eier Knut-Jørgen Hauge som går til sak mot staten gjennom selskapet Siso Invest AS. Hauge krever 55 millioner kroner i erstatning av staten.

– Saken gjelder krav på økonomisk erstatning for tapet som er påført ved at Bergen tingrett (nå Hordaland tingrett) innstilte behandlingen av Zachariasbryggen AS’ konkursbo, hvoretter selskapet ble slettet og mistet partsevnen i en tvistesak om erstatningsansvar, heter det i et sluttinnlegg signert advokat Dag Saltnes i law.no advokatfirma as.

Gjennom ti år var det uenighet mellom Knut-Jørgen Hauge og grunneierne om festeavgiftens størrelse. Han krevde erstatning et større beløp i erstatning, og fikk ved konkursboet høsten 2019 medhold i at det forelå grunnlag for erstatning.

Erstatningen ble satt til seks millioner, et beløp som lå langt under Hauges krav. Han anket derfor avgjørelsen til lagmannsretten. Men her kom det frem at selskapet til Hauge var blitt slettet fra foretaksregisteret, noe som hadde skjedd en måned før tingrettens dom.

Mistet den rettslige partsevnen

Som følge av at Zachariasbryggen AS var slettet fra Foretaksregisteret, ble selskapet ikke ansett å ha partsevne, og lagmannsretten avviste anken og opphevet tingrettens dom. Zachariasbryggen AS´ styre ble også dømt til å betale saksomkostningene for motpartene i både tingrett og lagmannsrett. I tillegg kom egne saksomkostninger. Totalt gjelder tapet et beløp på 48.065 321,40 kroner samt forsinkelsesrenter.

– Tingretten var vel kjent med erstatningssakens eksistens, men innstilte likevel bobehandlingen. Alternativ handling ville vært å unnlate å innstille konkursbehandlingen og erstatningssaken ville dermed ikke blitt avvist, og tapet ville ikke vært påført, påpeker Saltnes i sluttinnlegget.

– Konsekvensene av tingrettens handlinger var fatale og uopprettelige. Den direkte konsekvensen av innstillingen av konkursbehandlingen og sletting av selskapet i foretaksregisteret etter kkl. § 138, var altså at Zachariasbryggen AS mistet den rettslige partsevnen og anken i erstatningssaken ble avvist og tingsrettsdommen ble opphevet av lagmannsretten.

Hauge krever tapet erstattet, og har altså summert dette til 55 millioner kroner.

Siso Invest AS anfører erstatningsbetingende uaktsomhet jfr. skadeserstatningsloven § 2-1 om arbeidsgiveransvar som rettslig grunnlag for kravet.

– Tingrettsdommeren som avsa kjennelsen om innstilling av bobehandlingen, hadde kunnskap om erstatningssaken og at det ikke var adgang til gjenåpning av konkursbehandling etter bobehandlingen er innstilt. Tingrettsdommeren og bostyrer ble enige om en uortodoks løsning på dette ved at Zachariasbryggen AS´styreleder ble anmodet om å signere en erklæring om fordeling av eventuelt utkomme fra erstatningssaken til boets kreditorer. Tingretten har således åpenbart oversett konsekvensen at innstilling av bobehandling var at erstatningssaken forsvant, fortsetter Saltnes i sitt sluttinnlegg.

– Villedende tilnærming

– Dette er etter staten syn en villedende tilnærming. Kjennelsen har kommet til som følge av anvendelse av reglene i konkursloven § 135. Dersom saksøker mener det var feil å avsi denne kjennelsen, skulle dette vært angrepet som feil ved vurderingen av om vilkårene for innstilling var oppfylt. Det samme gjelder dersom saksøker mener å gjøre gjeldende at det er tidspunktet for innstillingen som var uaktsom. Spørsmålet om det var adgang til å vente med innstillingen, vil bero på en tolkning av konkursloven § 135, skriver advokat Liv Inger Gjone Gabrielsen hos Regjeringsadvokaten i sitt sluttinnlegg.

Det er satt av fire dager til rettsaken, som starter opp førstkommende mandag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil rive fryseboksen på Bontelabo

Nyheter / torsdag 9. februar 2023

Planlegger hotell med 180 rom i Os

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Flytter fra sentrum til Kokstad med 50 ansatte

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Vil bygge 130.000 kvm på Kokstad

Nyheter / mandag 6. februar 2023

Lagersjefen med store ambisjoner på Vestlandet

Nyheter / torsdag 2. februar 2023

Kjøpte to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 31. januar 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no