Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

HØLLELAND KJØPTE: Eiendommene det skal bygges på ble kjøpt fra henholdsvis Orkla og Midgard Gruppen.

Satser stort på boligbygging i lille Arna

Nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen sentrum vil kutte reisetiden ned til 7 minutter. Miliarium Bolig og Hølleland Eiendom sitter i førersetet for en storstilt utvikling av tettstedet.

Dag-Jørgen Saltnes

mandag 12. juli 2021 22:26 (Oppdatert 26. juli 2021 21:54 )

I september i fjor fattet byrådet i Bergen vedtak om å starte opp områderegulering for Storaneset, som er et ca. 100 dekar stort område ved Arnavågen, ca. 1 kilometer fra togstasjonen i Arna. Områdeplanen for Storaneset skal utarbeides parallelt med kommunens pågående områdeplan rundt stasjonsområdet.

– Vi er svært glade for at byrådet åpner for at grunneierne på Storaneset kan bidra aktivt i utformingen av områdeplanen, og ser frem til et tett og godt samarbeid med kommunen. Vi kjenner området, og har et sterkt ønske om å tilføre nye kvaliteter til både tomten og Arna, sier prosjektsjef David F. Bendiksen i Miliarium Bolig.

Politikerne tok tak i prosjektet

Planområdet som Hølleland Eiendom og Miliarium Bolig besitter på Storaneset, består av flere eiendommer, deriblant Storaneset 12 og 32, som Hølleland Eiendom kjøpte av henholdsvis Orkla og Midgard Gruppen. På tomten er det i dag en bebyggelse på 22.000 kvadratmeter.

– Næringseiendommene var nesten tomme da jeg kjøpte dem. Min idé var å leie ut, og nå er 98 prosent av arealene utleid, sier Frode Hølleland.

Han engasjerte også En Til En Arkitekter for å skissere en mulig utvikling med boliger på Storaneset.

– Da tok politikerne kontakt med meg, og ville ta dette videre. De ville ha boliger på Storaneset, uten at vi gjorde så mye med det, sier han.

I 2019 skrev Estate Nyheter Vest at Miliarium Bolig hadde inngått et 50/50 partnerskap med Hølleland om området. Miliarium Bolig inngår i Adolfsen-gruppen, som eies av brødrene Kristian. A. og Roger Adolfsen.

Vil øke attraktiviteten

Hølleland er glad for samarbeidet med Miliarium Bolig. Han påpeker samtidig at de er avhengige av god utnyttelse for å få økonomi i prosjektet. Innledende studier viser et potensielt volum på opptil 1.500 boliger.

– Dette er jo et kjempeområde med veldig god beliggenhet ved sjøen. Det er dette området det må jobbes med for å øke attraktiviteten til Arna. Men det er klart at dette er et langt løp, så her er det bare å jobbe på, sier Hølleland.

Han slo seg opp i utelivsbransjen i Bergen på 2000-tallet, og solgte seg etter hvert helt ut for å satse på eiendom på fulltid. I dag har han en portefølje på mellom 60.000 og 70.000 kvadratmeter, som genererer en samlet årlig leieinntekt på ca. 75 millioner kroner. Dette inkluderer inntektene fra de 140 utleieleilighetene i porteføljen.

Hølleland har ca. 50 eiendommer i porteføljen, hvorav ca. 35 er gårder i Bergen sentrum.

Stort potensial

David F. Bendiksen i Miliarium Bolig sier at de har hatt gode innledende møter med planavdelingen i Bergen kommune, og neste steg i prosessen er altså å utarbeide et planprogram.

– Vi ser et potensial for hele Storaneset på 1.500 boliger, men dette vil være en del av det som skal behandles i planprogrammet og i videre reguleringsprosess, sier han.

Storaneset ligger naturskjønt til, vestvendt ved Arnavågen med badeplass. Statens vegvesen har startet planarbeid for ny gang- og sykkelvei som går forbi Storaneset til jernbanestasjonen. Og ikke minst skal Bane Nor ferdigstille nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen sentrum i 2024.

– Vi er helt enig med dem som kaller Storaneset for indrefileten i Arna. Plasseringen er også ideell for å lage et sentralt byutviklingsområde med gode bo- og rekreasjonskvaliteter. Når dobbeltsporet åpner, får Arna sin «Bybane» som kan korte reisetiden til Bergen sentrum ned til 7 minutter. Tilgangen til miljøvennlig transport må gripes med begge hender, mener Bendiksen.

Transformeres over tid

Det vil ta lang tid å transformere et stort område som Storaneset, og de første boligene vil ikke bygges før om flere år.

– Eiendommen er i dag et velfungerende næringsområde, og en transformasjon av området vil skje trinnvis, sier Bendiksen.

Flere av bedriftene som ligger på Storaneset i dag, vil kunne forbli også etter en transformasjon av området. Grunneierne ønsker dialog med kommunen om relokalisering av deler av virksomhetene.

– Vi registrerer at kommunen i KPA18 (kommuneplanens arealdel) har angitt konkrete næringsområder, og vi håper på en god dialog med kommunen om å finne nye lokasjoner for de virksomheter som vil ha behov for det, sier Bendiksen.

Variert bebyggelse

Hva tror du utbyggingen vil bety for tettstedet Arna?

– I tillegg til boliger skal den nye bebyggelsen romme kontorer, service, servering og noe handel samt helserelaterte og offentlige tjenester. Vi er opptatt av antall arbeidsplasser, også etter utbygging. For øvrig legger vi opp til en variasjon av bebyggelse med urban tetthet. Dette kommer til å bli et kjempeprosjekt helt i tråd med Miliarium Bolig sin misjon om å bidra til bærekraftig steds- og byutvikling, svarer Bendiksen, som synes det er spennende og givende å jobbe med denne tettstedsutviklingen.

Ved inngangen til 2020 hadde Arna ca. 14.000 innbyggere, derfor vil utbyggingen av Storaneset ha stor innvirkning på den videre utviklingen av stedet.

Skal styrke lokal tilhøringhet

Det var helt tilbake til september 2013 at byrådet fattet vedtak om oppstart av offentlig områderegulering for Indre Arna. Da ble det fastsatt at planarbeidet skal undersøke hvordan det kan legges til rette for en bymessig utvikling, som tar vare på og styrker lokal tilhørighet for dagens og fremtidens beboere og næringsliv.

I planarbeidet ble utfylling av Arnavågen valgt som byutviklingsgrep for å nå overordnede føringer om en kompakt by med blant annet gangavstand til kollektivknutepunkt.

Da ny KPA ble vedtatt av bystyret i mai 2019, ble det imidlertid fastslått at det ikke lenger er aktuelt med en utfylling av Arnavågen ut over det som er nødvendig for etablering av strandpromenade.

Da byrådet i september i fjor fattet vedtak om å starte opp områderegulering for Storaneset, ble det også besluttet at grunneierne kunne få ansvaret for å gjennomføre områdereguleringen for Storaneset. Dette skal skje i tett samarbeid med Bergen kommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Entra-byggene i Bergen gjennomgår en omfattende rehabilitering

Nyheter / onsdag 28. juli 2021

Vil bygge 203 nye boliger øst for Flesland

Nyheter / mandag 26. juli 2021

Justerer fremdriftsplanen for Dokken

Nyheter / onsdag 21. juli 2021

Skal utarbeide eiendomsstrategi for Bergen kommune

Nyheter / mandag 19. juli 2021

Har planer om 300 boliger ved fremtidig bybanestopp i Åsane

Nyheter / torsdag 15. juli 2021

Satser stort på boligbygging i lille Arna

Nyheter / mandag 12. juli 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no