Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

OPPSTART TIL HØSTEN: Arbeidet med strategien skal starte høsten 2021. Foto: Tore Årdal

Skal utarbeide eiendomsstrategi for Bergen kommune

Byrådet har vedtatt å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi for Bergen kommune. Strategien skal på overordnet nivå gi mål, rammer og beskrivelser for eiendomsvirksomheten.

Tore Årdal

mandag 19. juli 2021 10:31 (Oppdatert 26. juli 2021 21:54 )

Bergen kommune har en omfattende virksomhet innenfor eiendom, både som eier, forvalter og bruker. Samtidig er den kommunale eiendomsvirksomheten en sentral innsatsfaktor i kommunens produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen generelt.

Byrådet har nå vedtatt at det skal utarbeides en helhetlig eiendomsstrategi, som skal gi en overordnet oversikt og status på eiendomsporteføljen til kommunen og beskrive hvordan eiendomsvirksomheten er organisert nå.

Følgende sentrale temaer skal belyses:

– Hva som skal være formålet med å eie eiendom

– Hvilke typer eiendom det er interessant å eie og hvorfor

– Hvordan kommunen skal gå frem for å anskaffe eiendom

– Hvordan kommunen skal drifte og forvalte sine eiendommer

– Hvordan kommunen skal utvikle og avhende eiendom

– Hvordan kommunen kan bruke sin grunneierrolle som verktøy for å bidra til sosial bærekraft i byutviklingen og sikre variasjon i boliger og mangfoldige bomiljø

Ca. 10 prosent av kommunens samlede driftsutgifter i 2020 var knyttet til  eiendomsforvaltningen. Strategien skal være en plattform for å prioritere, utvikle og styre denne delen av virksomheten. Arbeidet med å lage strategien vil involvere samtlige byrådsavdelinger.

– Gjennom en god og effektiv forvaltning og utnyttelse av eksisterende kommunal eiendom, og gjennom strategiske kjøp og opparbeiding av en større kommunal eiendomsreserve, kan eiendomsvirksomheten sikre nødvendige arealer til kommunal infrastruktur og være en katalysator for områdemodning og ønsket byutvikling på kort og lang sikt, fremgår det av saksfremstillingen.

Arbeidet med strategien skal starte høsten 2021. Det videre arbeidet tar sikte på å legge frem sak for bystyret sommeren eller tidlig høst 2022.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Entra-byggene i Bergen gjennomgår en omfattende rehabilitering

Nyheter / onsdag 28. juli 2021

Vil bygge 203 nye boliger øst for Flesland

Nyheter / mandag 26. juli 2021

Justerer fremdriftsplanen for Dokken

Nyheter / onsdag 21. juli 2021

Skal utarbeide eiendomsstrategi for Bergen kommune

Nyheter / mandag 19. juli 2021

Har planer om 300 boliger ved fremtidig bybanestopp i Åsane

Nyheter / torsdag 15. juli 2021

Satser stort på boligbygging i lille Arna

Nyheter / mandag 12. juli 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no