Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

OPPSTART TIL HØSTEN: Arbeidet med strategien skal starte høsten 2021. Foto: Tore Årdal

Skal utarbeide eiendomsstrategi for Bergen kommune

Byrådet har vedtatt å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi for Bergen kommune. Strategien skal på overordnet nivå gi mål, rammer og beskrivelser for eiendomsvirksomheten.

Tore Årdal

mandag 19. juli 2021 10:31 (Oppdatert 16. september 2021 6:55 )

Bergen kommune har en omfattende virksomhet innenfor eiendom, både som eier, forvalter og bruker. Samtidig er den kommunale eiendomsvirksomheten en sentral innsatsfaktor i kommunens produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen generelt.

Byrådet har nå vedtatt at det skal utarbeides en helhetlig eiendomsstrategi, som skal gi en overordnet oversikt og status på eiendomsporteføljen til kommunen og beskrive hvordan eiendomsvirksomheten er organisert nå.

Følgende sentrale temaer skal belyses:

– Hva som skal være formålet med å eie eiendom

– Hvilke typer eiendom det er interessant å eie og hvorfor

– Hvordan kommunen skal gå frem for å anskaffe eiendom

– Hvordan kommunen skal drifte og forvalte sine eiendommer

– Hvordan kommunen skal utvikle og avhende eiendom

– Hvordan kommunen kan bruke sin grunneierrolle som verktøy for å bidra til sosial bærekraft i byutviklingen og sikre variasjon i boliger og mangfoldige bomiljø

Ca. 10 prosent av kommunens samlede driftsutgifter i 2020 var knyttet til  eiendomsforvaltningen. Strategien skal være en plattform for å prioritere, utvikle og styre denne delen av virksomheten. Arbeidet med å lage strategien vil involvere samtlige byrådsavdelinger.

– Gjennom en god og effektiv forvaltning og utnyttelse av eksisterende kommunal eiendom, og gjennom strategiske kjøp og opparbeiding av en større kommunal eiendomsreserve, kan eiendomsvirksomheten sikre nødvendige arealer til kommunal infrastruktur og være en katalysator for områdemodning og ønsket byutvikling på kort og lang sikt, fremgår det av saksfremstillingen.

Arbeidet med strategien skal starte høsten 2021. Det videre arbeidet tar sikte på å legge frem sak for bystyret sommeren eller tidlig høst 2022.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Perfekt storm i transaksjonsmarkedet i Bergen

Nyheter / torsdag 16. september 2021

Advarer Bergen-politikerne mot Oslo-fellen

Nyheter / onsdag 15. september 2021

Vil bygge på helsepark med to etasjer

Nyheter / tirsdag 14. september 2021

Tre leiegårder solgt – kommunen benytter ikke forkjøpsrett

Nyheter / mandag 13. september 2021

Sigba Eiendom fikk overskudd på 100 millioner

Nyheter / torsdag 9. september 2021

Leieinntektene skyter i været i Simonsviken Næringspark

Nyheter / onsdag 8. september 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no