Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TOK HEKK TIL RETTEN: Bergen tingrett har nylig dømt en utbygger til å erstatte en ødelagt hekk og et gjerde i Fana.

Utbygger må betale for skader hos nabo

Nektet for å ha ødelagt hekk og gjerde hos naboen, men ble ikke trodd i retten.

Thor Arne Brun

onsdag 9. januar 2019 9:28 (Oppdatert 19. mars 2019 23:20)

I 2014 ble det startet oppføring av flere nye tomannsboliger i Nesttunbrekka 33 i Fana. Ferdigstillelse var i desember 2015.

Under arbeidet kom det til krangel med eieren av nabotomten, etter at denne mente at utbyggingen hadde ødelagt en hekk, et gjerde og at masser hadde kommet inn på eiendommen. Eieren av eiendommen krevde erstatning for skadene, og brakte saken inn for forliksrådet. Der ble utbyggeren ved fraværsdom dømt til å betale erstatning med 74.978 kroner.

Utbyggeren tok deretter saken inn for Bergen tingrett, som behandlet tvisten i november 2018. Noen få dager før jul falt dommen.

Motstridende forklaringer

Retten ved tingrettsdommer Brit-Mari Tveit legger til grunn at fremlagte bilder viser at det tidligere stod en hekk og et gjerde på naboeiendommen.

– De må legges til grunn at den hekken som stod der nå er borte. Ingen bestrider at hekken og gjerdet mangler, men forlaringene om hvordan den kan ha blitt borte og eventuelt når dette skjedde er motstridende, innleder Tveit.

– Ut fra forlaringene i retten finner retten sannsynlighetsovervekt for at hekken og gjerdet er blitt borte eller tatt bort i forbindelse med planeringsarbeidene som ble utført på saksøkers eiendom i desember 2015.

Videre finner retten det bevist at det under planeringsarbeidet ble utført arbeid som medførte at masser ble forskjøvet fra saksøkers eiendom og inn på saksøktes eiendom. Retten skriver videre at det er uten betydning om hekk- og gjerdefjerningen skyldes en misforståelse mellom de to naboene.

– Som grunneier plikter man å sørge for hensiktsmessig tiltak mot utrasing og siging til naboeiendommen før man setter i verk graving, bygging eller lignende på egen eiendom. Hvis en nabo ikke har sørget for dette, vil man bli erstatningspliktig for det tap naboen lider, jf. naboloven § 9.

Barberte ned verdien på hekk og gjerde

Som med forliksrådet, konkluderer retten med at utbyggeren må betale for skadene. Men tingretten setter erstatningen lavere enn hva som ble utmålt i forliksrådet, blant annet fordi at «gjerdet var gammelt og hekken var en temmelig viltvoksende bøkehekk».

Retten satte erstatningen skjønnsmessig til 40.000 kroner. I tillegg ble utbyggeren dømt til å dekke saksomkostningene, samlet på 17.995 kroner. Totalt slapp altså utbyggeren billigere unna sammenlignet med avgjørelsen i forliksrådet.

Eieren av den ødelagte hekken møtte i retten med advokat Kathrine Lien Mjell ved advokatfullmektig Espen Stavseng, mens utbyggeren prosederte saken selv.

Dommen er ikke rettskraftig, da ankefristen ikke er gått ut.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bystyret vedtok arkitekturstrategi

Nyheter / fredag 21. juni 2019

Ny landskapsarkitekt i byen

Nyheter / torsdag 20. juni 2019

Her kommer badeanlegg og brannstasjon

Nyheter / onsdag 19. juni 2019

Vurderer boligprosjekt her

Nyheter / tirsdag 18. juni 2019

Her vil finansmann bygge 40 boliger

Nyheter / mandag 17. juni 2019

Verdens første bærekraftige kanalby

Nyheter / fredag 14. juni 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no