Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ENDRER I SØR: Forslagsstiller foreslår å endre bebyggelsesplanen for den sørlige halvdelen av Hans Tanks kvartalet. (A/Stab)

Vil bygge ut i Bergen sentrum

Planlagt ny bebyggelse i Skostredet består av et nytt kombinert bolig- og næringsbygg, et nytt kontortilbygg og et mindre forretningspåbygg.

Tore Årdal

onsdag 10. februar 2021 23:07 (Oppdatert 7. mars 2021 20:59 )

På vegne av Pallas AS foreslår A/Stab detaljregulering for en del av Skostredet i Bergenhus bydel. Forslagsstiller foreslår å endre bebyggelsesplanen for den sørlige halvdelen av Hans Tanks kvartalet.

Endringene omfatter justert plassering av ny bebyggelse, endringer til arealformål og etablering av en offentlig tilgjengelig gårdsplass.

I planforslaget åpnes det for en utbygging med et bruksareal på 1.500 kvadratmeter. Planlagt bebyggelse består av et nytt kombinert bolig- og næringsbygg (13 nye boenheter), et nytt kontortilbygg og et mindre forretningspåbygg. All ny bebyggelse er planlagt sammenbygget med eksisterende byggverk.

I Domkirkegaten viser planforslaget et hotellbygg, som samsvarer med byggverket som nå er under oppføring. Hotellet er godkjent som byggesak med dispensasjoner fra gjeldende plangrunnlag. Eksisterende bevaringsverdig bebyggelse skal bestå og sikres vern gjennom plankart og reguleringsbestemmelser.

Planområdet har et areal på 5,9 mål, og omfatter Østre Skostredet i sørvest, Skostredet i nordvest og Domkirkegaten i sørøst. Området er lokalisert i Vågsbunnen i Bergenhus bydel, mellom Korskirken og Domkirken, med kort vei og gangavstand til de fleste funksjoner og målpunkter i byen. Planområdet er en del av den historiske middelalderbyen Bergen med bygninger og kulturminner i grunnen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Profier vil gjøre dette neset til «Bergens beste sted å bo»

Nyheter / tirsdag 9. mars 2021

Vil utvide med næringsareal og 15 boliger

Nyheter / søndag 7. mars 2021

Vil ha 35 mill. for denne eiendommen på Kokstad

Nyheter / torsdag 4. mars 2021

Fra hotelltrainee til 145 mill. i leieinntekter

Nyheter / torsdag 4. mars 2021

Næringstomt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 3. mars 2021

Har kuttet fra 38 til 23 boliger

Nyheter / tirsdag 2. mars 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no