Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Illustrasjonen viser prosjektet som Bystyret sa nei til. (Illustrasjon: Ard Arealplan)

Fikk nei i Bystyret – prøver på nytt

På grunn av store terrenginngrep sa Bystyret nei til boligprosjektet med 30 enheter i Fana. Nå prøver utbyggeren på nytt med et mindre volum.

Tore Årdal

torsdag 10. januar 2019 10:44 (Oppdatert 12. april 2019 16:15)

På vegne av Orion Prosjekt AS fremmet Ard arealplan en reguleringsplan med forslag om 30 nye boenheter i et område på ca. 6,3 dekar øst for Storetveitvegen, FV580. Bygningsmassen var fordelt på 3 bygg på henholdsvis 3, 4 og 5 etasjer.

En av hovedutfordringene i planarbeidet har vært god strøkstilpasning og å sikre romslige og gode uteoppholdsarealer. Området preges av grønne hager og eldre villabebyggelse.

Det ble foreslått å rive to villaer og å sprenge bort en grønn kolle for å anlegge parkeringsgarasje delvis under bakken. Felles leke- og uteoppholdsareal ble foreslått plassert på bakkeplan/garasjedekke. Avkjørsel er via eksisterende vei fra Storetveitvegen.

Plan- og bygningsetaten (PBE) vurderte at planforslaget «legger opp til for store terrenginngrep i felt BBB1 på grunn av ønsket parkeringskjeller i bygg C og tilkomst til denne».

– Løsningen er vurdert til å legge beslag på et uhensiktsmessig stort areal som fortrinnsvis bør benyttes til grøntareal. Fagetaten er skeptisk til at forslagsstiller ikke samler all parkering under bebyggelsen i felt BBB2, da en slik løsning vurderes å redusere terrenginngrep i felt BBB1. Fagetaten legger vekt på kommuneplanens samfunnsdel, som sier at byen ikke lenger skal planlegges på bilens premisser, og at folks reisevaner må endres, uttalte PBE.

Bystyret vendte tommelen ned for prosjektet. I vedtaket ble det fastslått at det ved eventuelt videre arbeid med planområdet, må vises «en reduksjon i terrenginngrep f.eks. ved å redusere volum og samle parkering. Videre må forslaget vise løsninger som skaper gode uteoppholdsrom, med store nok avstander mellom byggene, gode løsninger for eventuell støyskjerming, samt etablering av en blomstereng for å ivareta pollinerende insekter i nærområdet. Bygging av gangbro over Storetveitvegen må også videreføres».

Nå har Ard Arealplan bestilt et nytt oppstartsmøte på vegne av Brennhaugen Utvikling AS. Der vises det til at planarbeidet stoppet opp.

– Vi ønsker nå å starte opp ny planprosess i samsvar med vedtak i Bystyret, skriver Ard Arealplan til PBE.

I bestillingen skisseres det nå mellom 20 og 30 boenheter.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bystyret vedtok arkitekturstrategi

Nyheter / fredag 21. juni 2019

Ny landskapsarkitekt i byen

Nyheter / torsdag 20. juni 2019

Her kommer badeanlegg og brannstasjon

Nyheter / onsdag 19. juni 2019

Vurderer boligprosjekt her

Nyheter / tirsdag 18. juni 2019

Her vil finansmann bygge 40 boliger

Nyheter / mandag 17. juni 2019

Verdens første bærekraftige kanalby

Nyheter / fredag 14. juni 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no